foto-links

raamdom-gr

Drie Poëzie-avonden: over Geloof, Hoop en Liefde

Datum/Tijd
di 13-12-2022 / 19:30 - 21:00


Drie poëzie-avonden met Bettine Siertsema

Op drie dinsdagavonden gaan we samen gedichten lezen over de thema’s geloof, hoop en liefde. De avonden worden geleid door Bettine Siertsema en vinden plaats in de grote zaal van de pastorie van de Dominicus, Spuistraat 12. Het gaat niet alleen om een literaire analyse van de gedichten maar ook om de koppeling naar onze persoonlijke ervaringen en opvattingen.

De kosten zijn 5 euro per avond, waarvoor je behalve koffie/thee ook de te bespreken gedichten op papier krijgt. Je kunt ook zelf gedichten die je mooi vindt en die in het thema passen aanreiken, maar dan graag uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst.

De avonden zijn op: 1 november (geloof), 29 november (hoop) en 13 december (liefde).

In verband met het aantal kopieën is het wel nodig je van tevoren op te geven, het is niet per se nodig om je voor de hele serie in te schrijven. Het maximum aantal deelnemers is 20.
Opgave: bettine.siertsema@gmail.com.

De bijdragen voor de reeks van 3 avonden, in totaal € 15,00, mag worden overgemaakt  op rekening nr. NL22 RABO 0348 7949 75  onder vermelding van Dominicus Poëzie-avonden t.n.v. J.A.M. Viester, Naarden
Plaats : Grote zaal, Pastorie Dominicus, Spuistraat 12 A
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
Data: 1 en 29 nov, 13 dec 2022