foto-links

raamdom-gr

Dominicus Duurzaam

Datum/Tijd
di 21-02-2017 / 19:30 - 21:30


Vanavond zal Henk van de Honing met ons van gedachten wisselen over de wijze waarop de ecologische crisis kan worden tegemoet getreden. “We moeten luisteren naar de noodkreet van de aarde en van de armen”, zo schreef paus Franciscus in zijn inspirerende encycliek Laudato Si.

De heer van der Honing is actief kerklid met actuele deskundigheid op het terrein van ecologische, sociale en economische duurzame ontwikkeling. Hij deed recent onderzoek bij ICCO (een Nederlandse interkerkelijke organisatie voor internationale samenwerking) naar voedselzekerheid en eerlijke economische ontwikkeling in relatie tot biodiversiteit. Hij is gewend te spreken voor zeer divers samengestelde groepen. In Nieuwegein heeft hij met de burgerlijke gemeente een breed netwerk (Samen Duurzaam Nieuwegein) opgezet, waarin ook de kerken participeren. Verder werkt hij enthousiast aan de samenwerking tussen de verschillende kerken op het gebied van duurzaamheid. Hij actief binnen de Groenekerkenactie. Zie https://www.groenekerken.nl/.

Hij zal in zijn inleiding vier punten aan de orde stellen:

1. De groeiende noodzaak van ecologisch handelen,

2. Wat individuen kunnen doen.

3. Wat een groep / een kerk kan doen.

4. Wat Nederlandse politieke partijen beloven en welke maatregelen zij voorstellen.

Na de inleiding is er gelegenheid om met de inleider en met elkaar van gedachten te wisselen

Datum: dinsdag 21 februari, aanvang: 19.30 u, einde ten laatste 21.30 u, plaats: pastorie, Spuistraat 12, Amsterdam.

Toegangsprijs € 2,50. Zaal open 19.15 u.

Aanmelden bij tmkroon@hetnet.nl is noodzakelijk. De avond wordt ook aangekondigd in de pers en het aantal aanwezigen is aan een maximum gebonden. Vermeld daarbij uw emailadres om bericht te krijgen bij onverhoopte annulering.