foto-links

raamdom-gr

Platformbijeenkomst Vluchtelingenbeleid

Datum/Tijd
zo 13-03-2022 / 12:30 - 14:30


De werkgroep diaconie van de Dominicus organiseert in samenwerking met Gerrit Sepers op zondag 13 maart een platformbijeenkomst met als thema: vluchten. Ook in de 40 dagentijd komt dit thema terug.
De bijeenkomst begint om 12.30 uur en zal afhankelijk van de belangstelling worden gehouden in de Grote Zaal in de pastorie of in de kerk. Speciaal leden van de verschillende diaconale groepen worden uitgenodigd, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom.
We vertonen de documentaire Shadow Game, die een aantal vluchtelingen volgt op hun reis en de ontberingen laat zien die veel vluchtelingen op hun tocht door Europa meemaken.
De samenstellers van deze documentaire en mogelijk ook een van de vluchtelingen, zullen aanwezig zijn.
Na het zien van de documentaire is er gelegenheid voor gedachtewisseling met de makers van de documentaire.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 14.30 uur. Wij zorgen voor koffie en thee. Het is aan te raden een eigen lunch mee te brengen.
Om enig idee te hebben op hoeveel belangstellenden we mogen rekenen vragen wij u zich op te geven op email: wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl
De werkgroep diaconie hoopt op veel belangstelling.