foto-links

raamdom-gr

De spiritualiteit van de Matthäus- Passion

Datum/Tijd
za 03-03-2018 / 13:00 - 17:00


We gaan luisteren naar fragmenten van de Matthäus- Passion om te horen wat tekst en muziek ons te zeggen hebben. Bach weet een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Hierin worden we begeleid door Ad de Keyzer, wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en schrijver van onder andere ‘Bachs grote Passie. Een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastiaan Bach’ en mystieke perspectieven in Bachs Matthäus-Passion. Opgeven: owagenaar39@gmail.com

Eigen bijdrage € 5,-