foto-links

raamdom-gr

De ceremonie van De Gouden Zon

Datum/Tijd
zo 06-11-2016 / 14:30 - 17:30


gouden zon

De Gouden Zon reist door alle 51 Europese landen. Tijdens een ceremonie worden geografische, sociale en/of culturele kenmerken van de Europese landen benoemd, zoals de representant van dat land dit ervaart. Daarna wordt het puzzelstuk op de juiste plaats gelegd, totdat ze samen De Gouden Zon vormen.

Zo creëert De ceremonie van De Gouden Zon een plek waar begrip, respect en verbondenheid wordt beoefend, om zo het zaad van de Vrede in Europa te voeden.

Iedereen van jong tot oud kan meehelpen om dit bewustzijn wakker te roepen en elkaar de hand te geven.

Iedere deelnemer kan van te voren een van de 51 landen kiezen en daar een eigen inbreng over geven tijdens de ceremonie. Zo ontstaat veelkleurigheid, aandacht en verbondenheid. Je kan iets inbrengen wat je weet van het land. Het kan ook iets persoonlijks zijn, of een gedicht of een lied. Omdat er 51 landen zijn om iets over te zeggen, kan ieders inbreng niet te lang zijn.

Als je geen land wilt vertegenwoordigen kun je ook gewoon als toehoorder aanwezig zijn.

Organisatie: De vijftigplusgroep

Opgave: gredegroot@kpnmail.nl of 036 5452310 Vermeld dan ook welk land je wilt inbrengen.