foto-links

raamdom-gr

Dankdienst voor Niek Schuman

Datum/Tijd
do 03-01-2019 / 11:15 - 14:00


Met verdriet en groot respect berichten wij dat in de Kerstnacht Niek Schuman is overleden.

Niek was jarenlang nauw betrokken bij de Dominicus. Hij was sinds 1983 gastpredikant en gedurende 5 jaar lid van het Liturgisch Team.

Hij was een onvergetelijk inspirator en voorbeeld voor onze voorgangers. Zijn kennis en vurige bevlogenheid (tot op het laatst) waren aanstekelijk en zijn preken brachten de theologie altijd dicht bij mensen.

In de Dominicus ging het op de zondagen van Advent over hoop, geïnspireerd door het boek van Niek Schuman: ‘Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen’. Iemand stelde hem de vraag of het goed komt met deze wereld. ‘Natuurlijk niet,’ was zijn eerste antwoord. ‘Hopelijk wel.’

Maar de vraag bleef hem bezig houden: was er nog meer op te zeggen? Dat werd dit boek.

Er zit een grote spanning tussen hoe de wereld er aan toe is en de andere werkelijkheid van de hoop, zei hij. Wie hoopt ontkent niet de platte en pijnlijke realiteit, maar is in staat voorbij de grenzen van het zichtbare te kijken. Hoop heeft niet te maken met gerustgesteld worden. Of met optimisme. Het is niet de werkelijkheid afdekken zodat je de narigheid even niet ziet. Eerder kan het tevoorschijn komen waar we eerlijk durven zijn over wat er is in ons leven en in deze wereld. Het leven is anders bedoeld, zegt de hoop. Waar we in liefde, in oprechtheid en verzet betrokken zijn op elkaar en op de wereld beklemtonen we dat. En in wat we zingen, in poëzie. Hoop is profetisch, creatief en schept toekomst.

Deze gedachten van Niek Schuman hebben de voorgangers geïnspireerd voor de vieringen die in de afgelopen adventstijd gehouden zijn in de Dominicus.

Wij zullen zijn collegialiteit en betrokkenheid zeer missen.

De dankdienst voor Niek Schuman vindt plaats op donderdag 3 januari 2019 om 12.15u in de Dominicuskerk. Voorafgaande aan deze dankdienst, vanaf 11.15u, kunt u de familie condoleren in deze kerk.

Op verzoek van Niek graag één onverpakte bloem en een gift aan Artsen Zonder Grenzen. Er zal een collectebus aanwezig zijn, maar u kunt uw gift ook overmaken: NL13INGB0000004054

Gerard Swüste schreef naar aanleiding van het overlijden dit bericht.