foto-links

raamdom-gr

Collecte voor vrouwen in Oeganda die biologische groenten willen telen

Datum/Tijd
zo 15-05-2016 / 11:30 - 11:45


Dit project richt zich op 25 plattelandsvrouwen in Oeganda die in een moeilijke gezinssituatie zitten. Ze zijn weduwe of slachtoffer van mishandeling door hun (alcoholische) echtgenoten. Door op biologische wijze groente te verbouwen kunnen deze vrouwen voor zichzelf en hun (klein)kinderen een inkomen en gezonde voeding vergaren. Zo wordt door duurzame ontwikkeling de economische situatie van deze kwetsbare vrouwen verbeterd.

Er is geld ( € 1565,-) nodig voor landbouwgebruiksvoorwerpen, kosten voor trainers en trainingsmateriaal.

De  vrouwen krijgen les in biologische landbouw en leren over vitaminen in groenten welke wel of niet gezond zijn voor mensen.

Biologische tuinen kunnen gemakkelijk rondom het eigen huis worden aangelegd. Om het project op te zetten ontvangen de vrouwen zaden en diverse gebruiksvoorwerpen. 60 % van de voedingsmiddelen is voor de verkoop bijv. op markten en aan hotels en restaurants en 40 % is voor eigen gebruik. 10 % van de winst zal gebruikt worden om roulerende leningen in een groep op te zetten. Vrouwen in de groep kunnen van dit stelsel een lening krijgen om hun werkzaamheden uit te breiden. Ook zal er geld gebruikt worden voor nieuwe trainingen.

Foto’s en verdere informatie kunt u nog vinden op de website van St Melania:  www.melania.nl

BANKREKENING: NL94 INGB 0000 0865 01 T.N.V. ST. MELANIA O.V.V. PROJECTNR AF-UG-28/E

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage namens de vrouwen uit Oeganda.