foto-links

raamdom-gr

Collecte tijdens de vieringen op kerstavond

Datum/Tijd
ma 24-12-2018 / 20:00 - 21:00


Zoals gebruikelijk in de diensten met Kerst houden wij één collecte, waarvan wij de opbrengst in tweeën delen. De ene  helft is bestemd voor het werk van de Dominicus. De tweede helft willen wij besteden aan twee projecten in Amsterdam.

 

Taalgroep Dominicus 
De Taalgroep geeft lessen Nederlands aan asielzoekers en ongedocumenteerden. Dat gebeurt elke vrijdag van 10.00 – 12.00 uur in de pastorie van de Dominicus. Er zijn lessen op diverse taalniveaus. De Taalgroep Dominicus wordt gevormd door een groep van ongeveer tien vrijwilligers met gevoel voor taal en voor mensen die hulp nodig hebben. De doelgroep bestaat uit buitenlanders zonder, of met heel weinig inkomen. Verder is een voorwaarde dat de cursisten een begeleidende instantie of privépersoon hebben en onze lessen trouw volgen. We geven géén sociale, juridische of economische ondersteuning. We zien dat als taken van de begeleiders. De Taalgroep start drie maal per jaar een nieuwe cursus: op de eerste vrijdagen van januari, mei en september.

Bankrekening NL34 TRIO 0197 6339 19  ten name van Diaconaat Dominicusgemeente, onder vermelding van ‘taallessen’.

 

Kerk en Buurt Westerpark in de Nassaukerk  Amsterdam-OudWest

Kerk en Buurt is een vrijwilligersorganisatie met beperkte professionele ondersteuning. Doel van Kerk en Buurt is het vergroten van de leefbaarheid en de samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van de projecten. Kerk en Buurt wil een open gemeenschap zijn van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen. Het werk van Kerk en Buurt krijgt gestalte in diverse projecten. Subsidies, giften en vrijwillige bijdragen maken al dit werk in financiële zin mogelijk.

Zij hebben de volgende activiteiten:

Ontbijt

Van maandag tot en met vrijdag valt in De Schakel van de Nassaukerk een smakelijk en gevarieerd ontbijt te genieten. Naast brood, koffie en thee (gratis) kunnen de bezoekers voor weinig geld hun eigen ontbijt naar keuze samenstellen. Door deze formule geniet het ontbijt grote bekendheid onder dak- en thuislozen in Amsterdam. Maar ook anderen zijn van harte welkom. Het aantal bezoekers varieert van 45 tot 50.

 

Inloop

De inloop in De Schakel is van maandag tot en met vrijdag open. Op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. Op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het is een plek waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee, de krant en een praatje. Dagelijks ontmoeten hier ongeveer 30 bezoekers met verschillende sociale achtergronden elkaar. Op dinsdagochtend wordt er, onder professionele begeleiding, geschilderd en getekend.

 

Eettafel Filah

Het eettafelproject Filah serveert drie maal per week voor ongeveer 40 mensen een gezonde en voedzame maaltijd (ook vegetarisch). De sfeer is plezierig. De maaltijd kost € 2,50. Filah staat open voor iedereen die mee wil eten. Er komen veel dak- en thuislozen, maar ook anderen zijn uitdrukkelijk welkom. Filah is op maandag, woensdag en donderdag open vanaf 16.30 uur. Het eten komt om 18.00 uur op tafel.

 

Kringloopwinkel

De vrijwilligers van de kringloopwinkel halen meubels, kleding en spulletjes op bij mensen die ze kwijt willen (in en buiten Westerpark). U kunt ook zelf uw overtollige eigendommen komen brengen. In de winkelruimte onder de Nassaukerk worden ze opgeknapt en zijn ze voor iedereen te koop. De opbrengst van de winkel komt ten goede aan de andere projecten van Kerk & Buurt.

Burenhulp

Heb je hulp nodig bij kleine klusjes in of rondom huis, die niet langer dan drie uur duren? Dan kun je kosteloos een beroep doen op het project Burenhulp. En wie weet kun je ook zelf iets voor een ander betekenen. Ook bedoeld voor alleenstanden en ouderen om samen boodschappen te doen en voor artsenbezoek. Of voor het vinden van een maatje om mee koffie te drinken of wandeling te maken.

Bankrekening nummer: NL50 INGB 0000 1209 52 ten name van Kerk en Buurt Westerpark