foto-links

raamdom-gr

Collecte in de kerstnacht

Datum/Tijd
zo 24-12-2017 / 20:00 - 21:00


Zoals gebruikelijk in de diensten met Kerst willen wij de opbrengst van de collecte in tweeën delen.

De ene helft is bestemd voor het werk van de Dominicusgemeente, van de andere helft willen wij een deel bestemmen voor De Kloof, het inloophuis in de oude binnenstad van Amsterdam ten behoeve van dak- en thuisloze mensen. Daar komen iedere werkdag ongeveer honderd zwervende mensen en op straat gezette uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij kunnen hier tot rust komen, wat eten en drinken, douchen en kleding ruilen. En een ander deel is bestemd voor Kerk & Buurt in Amsterdam-Noord. In hun buurtcentrum kunnen mensen van allerlei pluimage terecht voor ontmoeting, ontspanning, maaltijden en viering. Ook biedt men begeleiding aan voor mensen met maatschappelijke en financiële problemen.

Inloophuis dak- en thuislozen De Kloof

NL21 INGB 0000 0080 81 t.n.v. De Regenbooggroep o.v.v. De Kloof/Dominicuscollecte

Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

NL74 INGB 0008 4437 99 t.n.v. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord