foto-links

raamdom-gr

Collecte in de kerstnacht voor De Kloof en We Are Here

Datum/Tijd
za 24-12-2016 / 22:00 - 22:30


Zoals gebruikelijk tijdens de diensten met Kerst zal de opbrengst van de collecte in tweeën worden gedeeld.

De ene helft is bestemd voor het werk van de Dominicusgemeente, de andere helft zal bestemd worden voor De Kloof, het inloophuis in de oude binnenstad ten behoeve van dak- en thuisloze mensen en voor het project We are Here voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verspreid over drie kraakpanden in Amsterdam.

De Kloof biedt al vele jaren dagopvang voor zwervende mensen en voor op straat gezette uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij kunnen hier tot rust komen, wat eten en drinken, douchen en kleding ruilen. Iedere werkdag dat het centrum geopend is komen er zo’n honderd mensen, die door veel vrijwillige medewerkers, stagiaires en anderen worden opgevangen. Er bestaat al geruime tijd behoefte aan een nieuwe vrieskist. Een groot deel van aan de aanschaf verbonden kosten heeft men reeds bijeen vergaard, maar het laatste stukje ontbreekt nog. Om dit nog steeds noodzakelijke en belangrijke werk voort te kunnen zetten zijn inloophuizen als De Kloof steeds meer afhankelijk van particuliere financiering. Met de opbrengst van deze collecte willen wij aanschaf van de vrieskist mogelijk maken.

Bankrekening: NL21 INGB 0000 0080 81 t.n.v. De Regenboog Groep o.v.v. De Kloof/Dominicuscollecte.

 

We Are Here”. Sinds de start in december 2012 vanuit  de Vluchtkerk  vragen zij nog steeds aandacht voor hun recht op verblijf. Deze vluchtelingen voeren samen  met supporters actie omdat zij zonder documenten moeten zien te overleven in Nederland. Volgens de IND zijn zij uitgeprocedeerd, maar 35 % van deze groep heeft in de laatste jaren toch een verblijfsvergunning gekregen. Aanvullende documenten maakten een herhaald asielverzoek mogelijk, anderen kregen dit op medische gronden omdat in het land van herkomst geen behandeling bestaat dan wel onbetaalbaar en/ of onbereikbaar is. Op dit moment leven ongeveer 150 mensen op drie locaties in Amsterdam. Vaak moest er verhuisd worden van kraakpand naar kraakpand. Ze wonen nu in gekraakte bedrijfspanden: Rijswijkstraat  (85 mannen), Burg. Roelstraat ( 25 vrouwen ) en in de Joan Muyskenweg  (40 mannen en vrouwen). De onrust van het verhuizen leidt vaak tot een moedeloze stemming. Vanuit de Dominicus zijn mensen betrokken bij de groep aan de Joan Muyskenweg. Dit pand heet de “Vluchtmaat”. Hiervoor is een bijzondere regeling getroffen. Supporters van We Are Here riepen een Stichting “de Noodzaak” in het leven. Deze stichting heeft als rechtspersoon onderhandeld met de eigenaar van het leegstaande pand. Zo ontstond een contract waardoor het voor de 40 asielzoekers mogelijk is als vorm van  “anti-kraak” tenminste 2 jaar hier gratis te wonen. Door in dit pand tevens 12 kleine bedrijfsunits te verhuren aan zzp-ers kan – als het lukt – uit de huuropbrengst de energierekening betaald worden.  Zo kunnen deze Vluchtmaatbewoners iets meer een “normaal” leven leiden. In een stabiele woonsituatie krijgen zij weer moed voor een nieuw asielverzoek of om naar cursussen te gaan. Zoals Nederlandse taalles bij de Dominicus.

Maar een groot probleem blijft bestaan: werken of iets verdienen mag niet. Voor leefgeld en reisgeld zijn zij afhankelijk van donaties en fondsen. Een vraag die vaak gesteld wordt luidt “zij kunnen toch naar een bed-bad-brood voorziening.” Dat blijkt in de praktijk niet te voldoen. Soms is er onvoldoende plaats. Bovendien is dit een nachtopvang, waar mensen alleen van 16 tot 9u terecht kunnen. ’s Morgens moet je  de straat op en zonder geld op zoek gaan naar een inloophuis. Voor kwetsbare vrouwen en mannen is dit een inhumane situatie. Sommigen hebben het Wereldhuis en StapVerder gevonden. Daar vinden zij landgenoten, computers en een maaltijd en namens de Diaconie ‘een luisterend oor’. De mensen van de WE Are Here groep strijden al vier jaar voor de juridische erkenning van het ASIELGAT. Dit gat is ontstaan doordat enerzijds veel vluchtelingen binnenkomen zonder identiteitspapieren. Zij komen uit regio’s waar geen overheid is die documenten kan verstrekken. De IND gelooft zonder documenten hun vluchtverhaal niet. Anderzijds kunnen zij niet terug omdat het in hun land nog onveilig is, of omdat de ambassade van hun land hen niet accepteert. Deze mensen vallen in een gat: vluchtelingen-zonder-documenten. Voor hen is geld nodig voor voeding en vervoer.

Bankrekening:  NL39 INGB 0000  6090 60 t.n.v. Stichting X-Y o.v.v. leefgeld We Are Here.