foto-links

raamdom-gr

Colet van der Ven: Lezen met andere ogen

Datum/Tijd
zo 09-02-2014 / 11:00 - 12:00


Het is een vreemd verhaal. Een landeigenaar verpacht zijn wijngaard aan wijnbouwers. Wanneer de tijd daar is stuurt hij zijn knechten om de oogst op te halen. Maar de wijnbouwers doodden de knechten waarop de landeigenaar een grotere groep op pad stuurt die hetzelfde trieste lot ondergaat. Dan vraagt hij zijn zoon naar de wijnbouwers te gaan vanuit de gedachte: voor hem zullen ze wel ontzag hebben. Ook die vindt de dood. Als je deze parabel met wereldse ogen leest druist hij in tegen alle wetten van hart en verstand. Wat een naïef, onverantwoordelijk gedrag van de landeigenaar. Maar als je leest met bijbels/visionaire ogen begint het te dagen. Deze parabel is een aanklacht tegen instrumenteel denken en een pleidooi voor verregaande medemenselijkheid en mededogen. Lezing: Matteüs 21, 33-46