foto-links

raamdom-gr

Bijbellezen – Lucas een reisverhaal

Datum/Tijd
di 10-12-2019 / 19:30 - 21:45


Het evangelie naar Lucas

Na het lezen van de Handelingen der apostelen en brieven van Paulus aan de gemeenten van Galatië en Rome, keren we terug naar het leven van Jezus. We doen dat aan de hand van Lucas, die ook het boek Handelingen der apostelen schreef. Lucas heeft Jezus niet meegemaakt, maar is wel nauw verbonden met de apostel Paulus en maakt gebruik van eerdere getuigenissen van ooggetuigen en geschriften over Jezus, zoals het Marcusevangelie, maar ook van een verzameling met uitspraken van Jezus (de zogenaamde Q-quelle). Opvallend in het Lucasevangelie is de vorm van “de weg” van Galilea naar Jeruzalem, die ons ook de vraag stelt welke weg wíj te gaan hebben. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe Lucas het leven van Jezus voor het voetlicht brengt en hoe wij daar zelf tegen aan kijken.

Deze avond lezen we Lucas 9: 28 – 11: Het grote reisverhaal verder ingevuld; het woord dat de leerlingen en de mensen doet reizen; de bijzondere plaats van de barmhartigheid. Inleiding door Gerhard Scholten.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen, in de grote zaal van de pastorie. Aanbellen Dominicus – Spuistraat 12a

Contactpersoon:  Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Kosten:  € 5 per avond voor koffie/thee en kopieën