foto-links

raamdom-gr

Bijbellezen – Lucas een reisverhaal, met Janneke Stegeman

Datum/Tijd
di 01-10-2019 / 19:30 - 21:30


Het evangelie naar Lucas

Na het lezen van de Handelingen der apostelen en brieven van Paulus aan de gemeenten van Galatië en Rome, keren we terug naar het leven van Jezus. We doen dat aan de hand van Lucas, die ook het boek Handelingen der apostelen schreef. Lucas heeft Jezus niet meegemaakt, maar is wel nauw verbonden met de apostel Paulus en maakt gebruik van eerdere getuigenissen van ooggetuigen en geschriften over Jezus, zoals het Marcusevangelie, maar ook van een verzameling met uitspraken van Jezus (de zogenaamde Q-quelle). Opvallend in het Lucasevangelie is de vorm van “de weg” van Galilea naar Jeruzalem, die ons ook de vraag stelt welke weg wíj te gaan hebben. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe Lucas het leven van Jezus voor het voetlicht brengt en hoe wij daar zelf tegen aan kijken.

Vanavond wordt begonnen met een inleidende lezing door Janneke Stegeman:

Samen bijbelteksten lezen is altijd een verrijkende ervaring: over de teksten is veel te leren en het is spannend om in gesprek te gaan over wat er gebeurt tussen ons en die teksten.

Tijdens deze inleidende avond besteden we aandacht aan deze beide polen – die in feite bij elkaar horen: de vraag hoe Lukas te werk ging, welke keuzes hij maakt, hoort bij de vraag wat de tekst met ons en andere lezers doet en heeft gedaan.
Het Lukasevangelie (en het boek Handelingen, dat erbij hoort) is geschreven als een reisverhaal. We lezen een aantal teksten waarin dat duidelijk wordt, zoals het verhaal van de Emmausgangers. We besteden ook aandacht aan hoe radicaal het evangelie is (geweest), aan de hand van de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in het evangelie en Lukas’ houding ten opzichte van de Romeinse bezetter.
Iedereen is van harte welkom om mee te lezen en te delen!

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen.

In de grote zaal van de pastorie. Aanbellen Dominicus – Spuistraat 12A

Contactpersoon:  Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Kosten:  € 5,- per avond voor koffie/thee en kopieën