foto-links

raamdom-gr

Bijbellezen – Lucas een reisverhaal

Datum/Tijd
di 28-01-2020 / 19:30 - 21:30


Het evangelie naar Lucas

Na het lezen van de Handelingen der apostelen en brieven van Paulus aan de gemeenten van Galatië en Rome, keren we terug naar het leven van Jezus. We doen dat aan de hand van Lucas, die ook het boek Handelingen der apostelen schreef. Lucas heeft Jezus niet meegemaakt, maar is wel nauw verbonden met de apostel Paulus en maakt gebruik van eerdere getuigenissen van ooggetuigen en geschriften over Jezus, zoals het Marcusevangelie, maar ook van een verzameling met uitspraken van Jezus (de zogenaamde Q-quelle). Opvallend in het Lucasevangelie is de vorm van “de weg” van Galilea naar Jeruzalem, die ons ook de vraag stelt welke weg wíj te gaan hebben. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe Lucas het leven van Jezus voor het voetlicht brengt en hoe wij daar zelf tegen aan kijken.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen.Als je komt, lees dan thuis alvast het gedeelte uit Lucas van deze avond.

We lezen vandaag Lucas 13: 31 – 16: 18: ‘Een profeet sterft in Jeruzalem’; gelijkenissen o.a. de vader met twee zonen en de onrechtvaardige rentmeester. Begeleiding: Juut Meijer, Anne-Marie Hauer en Betsie Wessendorp

In de grote zaal van de pastorie. Aanbellen Dominicus – Spuistraat 12a

Contactpersoon:  Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com
Kosten:  € 5 per avond voor koffie/thee en kopieën