foto-links

raamdom-gr

Begeerte, geweld en religie – de mimetische theorie

Datum/Tijd
wo 03-10-2018 / 19:30 - 21:30


 

Een theorie over begeerte, geweld en religie

Een inleiding in de mimetische theorie van René Girard in vier avonden, met Berry Vorstenbosch

 

In de mimetische theorie van René Girard (1923-2015) worden steeds belangrijke vragen gesteld. Hoe werkt de menselijke begeerte, en hoe leidt die begeerte steeds weer opnieuw tot conflicten? Op welke manier zijn mensen in het verleden in staat geweest conflicten en geweld te kanaliseren? Wat is de rol van religie daarin? Hoe werkt dit alles in onze tijd?

Het denken van Girard bestrijkt een groot aantal vakgebieden, waaronder psychologie, antropologie, filosofie, evolutiebiologie, theologie. Toch kan de mimetische theorie tot een drietal kernpunten worden teruggebracht – kernpunten die we ieder in een afzonderlijke bijeenkomst zullen behandelen.

De mimetische theorie is een theorie die een brug wil slaan tussen religie en wetenschap. Aan het begin van zijn loopbaan heeft Girard zich tot het christendom bekeerd, maar is in zijn ideevorming vooral naar wetenschappelijke erkenning blijven zoeken, erkenning die er geleidelijkaan ook steeds meer is gaan komen.

De mimetische theorie is op dit moment in mijn ogen de belangrijkste brug die bestaat tussen religie en wetenschap. In vier bijeenkomsten wil ik proberen die brug zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor meer informatie, lees het interview met Karel van Hoestenberghe in het meinummer van de Dominicuskrant of kijk op www.girard.nl.

1.      Inleiding – de avond van 3 oktober

We zullen beginnen met een beknopte biografie van René Girard. We zullen zijn drie hoofdwerken noemen, geschreven tussen 1960 en 1990, en ook ingaan op het klimaat dat heerste in de Franse filosofie in die periode. Deze inleiding is met name een korte vooruitblik op de drie volgende thema-avonden.

Volgende data: 17 en 31 oktober en 14 november om 19.30 uur – zie voor de onderwerpen van deze avonden de betreffende data

Plaats: grote zaal pastorie

Onder leiding van: Berry Vorstenbosch

Begeleiding: Olga Wagenaar

Bijdrage inclusief materiaal: € 20,-

Informatie en opgeven bij Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl