foto-links

raamdom-gr

André Wesche: Bevrijding

Datum/Tijd
zo 05-05-2013 / 11:00 - 12:15


Bevrijding is een rode draad in de bijbelse verhalen. Uit de chaos naar een bewoonbare tuin.
Uit de slavernij van Egypte op weg naar een nieuw land. Uit het onrecht naar de gastvrijheid voor de vreemdeling. En Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: ‘U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste liefde als uzelf’ (Gal 5,13).
Vrijheid wordt gegeven en is tegelijk een opdracht. Hoe anders dan de individuele vrijheid om te doen wat je zelf wil! Voor welke vrijheid kiezen?