foto-links

raamdom-gr

Achtergronden van de klimaatcrisis

Datum/Tijd
di 14-01-2020 / 19:30 - 21:30


Auteur en wijsgerig-historisch pedagoog  drs T. M. Kroon zal in de pastorie van de Dominicuskerk  een lezing en presentatie geven rond de vraag welke keuzes en feitelijkheden in het verleden hebben bijgedragen aan het ontstaan van de klimaatcrisis. Aan de orde komen onder meer de wetenschappelijke en industriële revoluties, de ontdekking van het inzicht dat hebzucht tot een groter algemeen welzijn leidt,  de invloed van  het protestantisme en de aard van de West-Europese mens. Na de lezing is er gelegenheid om in het licht van de geschetste ontwikkeling  van gedachten te wisselen over de wijze van aanpak.

Entrée: € 5,-