foto-links

raamdom-gr

Feestelijke jubileumconferentie: Taal die beweegt

Datum/Tijd
za 18-04-2015 / 10:00 - 16:00


flyer2 (3)

flyer_Dominicus_back_digital (1)

 

 

 

 

 

 

 

De Dominicus, een bruisende oecumenische kerk in hartje Amsterdam, bestaat 50 jaar en viert dat met de feestelijke jubileumconferentie `Taal die beweegt´. Met lezingen, workshops, theater en muziek.

Zaterdag 18 april 2015
10.00 – 16.00 uur
Dominicuskerk, Amsterdam
Toegang: € 20,-/€ 37,50,-* incl. consumpties en lunch (*met jubileumboek € 5,- korting!)
Met o.a.: Marjolijn van Heemstra, Ad de Keijzer, Janneke Stegeman
Dagvoorzitter: Arjan Broers

Al sinds het begin houdt de Dominicus zich intensief bezig met liturgievernieuwing. Meebewegen met de tijd is de motor achter alles wat deze gemeente sinds de zestiger jaren gezicht en uitstraling geeft. Daarbij gaat het vaak om vernieuwing in de muziek, maar vooral ook om het vinden van nieuwe taal. Taal die raakt, aanspreekt en in beweging zet.

Maar niet alle taal lijkt binnen de kaders van liturgie te werken. Taal van de straat brengt je ergens anders dan de poëzie van Oosterhuis. Stilte werkt anders dan het dampende ritme van rap. Waar liggen op dit gebied de kansen voor geloofsgemeenschappen van nu? Welke taal is nodig om de zeggingskracht van traditie en liturgie recht te doen en toch verstaanbaar te blijven voor jong en oud?

Iedereen die hierover wil meedenken en meepraten is van harte welkom op deze feestelijke jubileumconferentie.

Tijdens de conferentie presenteren we het boek `Verbinden en verdiepen. 50 jaar kerkvernieuwing in de Amsterdamse Dominicus´. Professionals van binnen en buiten de kerk geven in het boek een kritisch-opbouwende visie op het thema. Met artikelen, sidekicks en columns van Erik Borgman, Manuela Kalsky, Ger Groot e.v.a., fotos´s van Trouw-fotograaf Jörgen Caris, interviews met Dominicusbezoekers door Colet van der Ven, vier nieuwe liederen, grafisch werk van Riet Deerenberg en kunstzinnige bijdragen van Caroline Waltman. Uitgever Skandalon. Prijs: € 22,50. In combinatie met het symposium € 37,50- (€ 5,- korting!).

U kunt zich opgeven voor de conferentie, al dan niet in combinatie met het te presenteren boek*`Verbinden en verdiepen. 50 jaar kerkvernieuwing in de Amsterdamse Dominicus´ , door een mail met uw naam en adresgegevens te sturen naar: dominicusconferentie@gmail.com en de toegangsprijs (€ 20,-/€ 37,50,-*) over te maken op NL 79 ABNA 0431 347 565 t.n.v. J.M. Bavinck, Amsterdam.