foto-links

raamdom-gr

40Dagentijd Boekenbonactie

Datum/Tijd
zo 09-03-2014 / 10:45


Het solidariteitsfonds biedt een oefening in samen delen tussen gemeenteleden. Het fonds houdt zijn jaarlijkse boekenbonactie rond de Boekenweek. Deze geldinzameling is bestemd voor boekenbonnen voor Dominicusgangers met een smalle beurs. Uw gift is welkom op bankrekeningnummer NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente Amsterdam. Informatie bij Marijke Wieringa, mawieringa@gmail.com