foto-links

raamdom-gr

wo 21-12-2022

De Langste Nacht

In een unieke samenwerking organiseren theater en kerk een rituele tocht, dwars door Amsterdam

Theater Frascati en de Dominicuskerk in Amsterdam zijn een unieke samenwerking aangegaan. Speciaal voor de langste nacht op 21 december ontwikkelen pastor Arjan Broers en theatermaker Alexandra Broeder een tocht tussen theater en kerk, dwars door het centrum van het Amsterdam. Een rituele ervaring tijdens de donkerste periode van het jaar, die ook wel de tijd van de wolf wordt genoemd.
Geraakt door de geestelijke nood die zij binnen hun werk en om zich heen zien, vooral bij de jongere generaties, creëren Arjan Broers en Alexandra Broeder nieuwe rituelen om licht te laten schijnen op wat we misschien wel kunnen zien als de grootste crisis van onze tijd: opgroeien zonder spirituele dimensie en zonder het gevoel in samenhang met anderen te bestaan. Daarom organiseren zij een samenkomst om van het donker om je heen naar het licht dat je in je draagt te wandelen.

Laten we samenkomen en lopen.
Van de donkerte om je heen naar het licht dat je in je draagt.

21 december 20.00 (120 minuten)
Begin: Frascati, zaal 1
Einde: Dominicuskerk
Meer informatie en kaartjes ( € 8,- -€ 13,-) klik hier – Frascatitheater

 

Verbinding in tijden van geestelijke nood
Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd één op de zeven jongeren kampt met ernstige mentale problemen. Onze prestatiemaatschappij, het toegenomen individualisme en het geloof in de maakbare mens spelen daarin vaak een rol. En hier heeft niet enkel de jongere generatie onder te lijden. Veel mensen gaan gebukt onder druk van buiten met stress en burn-out tot gevolg.
De huidige, eenzijdige en oplossingsgerichte oriëntatie op psychische problemen en diep menselijke vraagstukken schept nauwelijks ruimte voor de dimensie van zin en betekenisgeving.
Arjan en ik delen de missie om deze dimensie weer onderdeel te maken van onze samenleving.” – Alexandra Broeder

Ontmoeting tussen twee werelden: theater en spiritualiteit
“Zowel in het theater als in de kerk komen echt grote kwesties aan bod. Dood. Verdriet. Depressie. Hoop, Liefde. Levenskracht. Er wordt niet geanalyseerd en er worden geen oplossingen aangedragen. En toch verandert er iets in en tussen mensen. Die fascinatie delen Alexandra en ik.”  – Arjan Broers
De langste nacht is de tweede samenwerking tussen Alexandra Broeder en Arjan Broers. Eerder dit jaar ontwikkelden zij voor de week van magisch denken in Frascati, een theatraal contextprogramma rond de theatersolo The Gift van Anouk van Kampen over haar doodswens, een rituele maaltijd. Zij herkenden in elkaars werk de urgentie om vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, mensen via rituelen in verbinding te brengen met hun binnenwereld, met elkaar en met de spirituele dimensie waar we allen onderdeel van zijn.

Over de makers: Arjan Broers en Alexandra Broeder
Arjan Broers (1969) is opgeleid tot theoloog en is werkzaam als journalist, programmamaker en coach. Sinds 2021 is hij ook pastor bij de Amsterdamse Dominicuskerk. Zijn grootste plezier is in heldere en beeldende taal mensen aan het bezinnen krijgen.
Alexandra Broeder (1978) is opgeleid tot theatermaker. Sinds 2017 ontwikkelt Alexandra met haar artistieke team van Stichting Tijd van de Wolf werk op het snijvlak van kunst en psychiatrie. Centraal binnen dit werk staan de mysterieuze werelden die zij ontwikkelt met jonge performers met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast maakt zij theatrale contextprogramma’s over de bredere maatschappelijke, filosofische en spirituele lagen die de jongeren met hun problematiek blootleggen.


za 24-12-2022

Kerstavond vieringen 2022: Langer kijken

Overweging: Marcel Elsenaar

Op Kerst-avond zijn er 2 kerkdiensten:
De eerste viering begint om 19.00u.
Deze dienst is geschikt voor families met kinderen. er zal een kerstspel zijn en een kindernevendienst voor de kleinere kinderen
De tweede viering begint om 22.00u.

Kerstmis, daar zien we naar uit: een feest van licht in duisternis, een stille nacht . Er is veel nostalgie, herinnering aan vroeger, momenten vervuld van die vrede die in deze nacht is begonnen. Kunnen we dat doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, oog in oog met de verschillende crises die onze wereld in haar greep houdt? Er is zoveel onrecht, zoveel oorlog, zoveel zorg over onze planeet. Misschien juist nu.
Kerstmis nodigt ons uit om een beetje opnieuw geboren te worden, onze hele menselijkheid te activeren door verhalen te lezen en te zingen. Dat doen we samen, we hebben elkaar daarvoor nodig. Kom daarom met velen. Juist nu moeten we samenkomen, en oog krijgen voor wat onaanzienlijk is als een pasgeboren kind in een stalletje in Bethlehem, als een jong twijgje aan een oude stronk waar niemand meer naar om kijkt.
Kerstmis daagt ons uit om opnieuw te kijken, langer te kijken, onze blik te verwijden. Om vervolgens te handelen naar die brede blik waarin ieder mensenkind telt, waarin verleden heden en toekomst ons iets laten voelen van de eeuwige die leven geeft, vrede geeft, elk moment opnieuw.

Voor de kerstavonddiensten moeten kaarten gekocht worden – klik hier voor informatie.

Beide vieringen zullen te bekijken of beluisteren zijn via internet, zowel tijdens de diensten als later.
Klik daarvoor hier


zo 25-12-2022

Koffie-via-Zoom

Na de dienst is er een Zoom-bijeenkomst voor diegenen die de dienst digitaal volgen om elkaar te zien en bij te praten (- we doen dit zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – mailt u uw vraag en contactgegevens naar het secretariaat.


zo 25-12-2022

Open Huis

Geen kerkdienst,
Open huis – vanaf 13:00 – 23:00

Voor meer informatie en aanmelden als vrijwilliger – klik hier

 


zo 01-01-2023

Kerk: Nieuwjaar - Wie luistert gaat zien met nieuwe ogen

Nieuwjaar, serie ‘geloven in stilte en gebed’

Lezing Lukas 2: 21-40
Overweging door André Wesche

We staan op de drempel van de eerste dag van een nieuw jaar.
Durven we vooruit te kijken of blijven we op de oude vertrouwde manier kijken, gevangen in gister? Kan het licht van Gods komen ons verlichten?

Voorbeden We vinden het fijn om u te betrekken bij de voorbeden. Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien? Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst kunnen degenen die de dienst thuis volgen aansluiten bij de Koffie-via-Zoom.
U kunt de diensten via internet volgen: klik daarvoor hier

 


zo 01-01-2023

Koffie-via-Zoom

Na de dienst is er een Zoom-bijeenkomst voor diegenen die de dienst digitaal volgen om elkaar te zien en bij te praten (- we doen dit zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – mailt u uw vraag en contactgegevens naar het secretariaat.


ma 02-01-2023

Meditatie op maandag

‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenmeester.
Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en om te kunnen delen met anderen.

Wekelijks op maandag van 18 – 19 uur in de sacristie of in de kerk. Geen meditatie op 26 december. Bijdrage € 2,- per keer.

Voor informatie en opgave : Riet Spierings, 020-6842508, / 06-20804454,
mail: rietspierings@planet.nl


wo 04-01-2023

Vrouwenlichaam in verandering

‘De overgang, dat is eigenlijk een spirituele zwangerschap’, zei eens een wijze oude dominee.

Het vrouwenlichaam en daarmee ook haar leven is voortdurend in verandering. We komen veel duiding tegen van dat soort processen, maar veelal klinken die heel medisch, of psychologisch. De spirituele kant blijft vaak onderbelicht, terwijl die juist het perspectief kan geven op wat er in die onzekere tijden tot bloei wil komen.

In deze gespreksgroep verkennen we met teksten en bezinningsoefeningen de binnenkant van de lichamelijke, sociale en spirituele werkelijkheid van onze levensfase. We spreken, schrijven en zwijgen er samen over.

Vrouwen van alle leeftijden zijn welkom. Er is plaats voor 12 deelnemers.
Elke 1ste woensdag van de maand om 19.30 uur in de pastoraatskamer. Bijdrage € 3,– per keer voor koffie/thee.
Je meldt je aan voor de hele cyclus, dus niet per keer. Natuurlijk kun je best een avond missen. Maar wel fijn als je laat weten als je niet komt.

Aanmelden bij Eva Martens, 06-49393935, evalmmartens@gmail.com.


zo 08-01-2023

Kerk: Epifanie

Epifanie, serie ‘geloven in stilte en gebed’

Lezing Jesaja 60: 1-6
Overweging door Leontien Dekker

Het feest dat in het Nederlands vooral bekend staat onder de naam Driekoningen, op 6 januari, heet officieel Openbaring van de Heer: Epifanie (het oud Griekse woord voor verschijning). Anselm Grün maakt het nog specifieker. Hij schrijft: ‘Op het feest van de Epifanie vieren we het verschijnen van de heerlijkheid van God in ons vlees’. Wat betekent het dat Gods heerlijkheid verschijnt in mijn vlees? Dat mijn lichaam de plaats is waar Gods glans zichtbaar wordt?

Voorbeden We vinden het fijn om u te betrekken bij de voorbeden. Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien? Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst kunnen degenen die de dienst thuis volgen aansluiten bij de Koffie-via-Zoom.
U kunt de diensten via internet volgen: klik daarvoor hier


zo 08-01-2023

Koffie-via-Zoom

Na de dienst is er een Zoom-bijeenkomst voor diegenen die de dienst digitaal volgen om elkaar te zien en bij te praten (- we doen dit zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – mailt u uw vraag en contactgegevens naar het secretariaat.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12