foto-links

raamdom-gr

di 13-12-2022

Leesgroep Speling

‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en spiritualiteit waarin artikelen over allerlei onderwerpen worden belicht vanuit de christelijke spiritualiteit. Elk nummer bevat ongeveer 90 pagina’s leesstof. In de groep delen we met elkaar wat ons geraakt heeft bij het lezen en wat het thema bijdraagt aan ons leven. Onze ervaringen staan hierbij centraal. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf een abonnement op Speling nemen, kosten € 32,95 per jaargang van 4 nummers, te bestellen bij abonnementen@skandalon.nl, tel. 030-2218250.
Voor informatie: Joanne Kruijswijk Jansen, jhkj3@xs4all.nl, tel 020-6753665.

De ‘Speling-leesgroep’ komt eenmaal per kwartaal bij elkaar op, dit najaar op dinsdag 13 september en op 13 december van 13.30 – 15.30 uur in de Pastoraatskamer. De groep loopt door tot in het nieuwe jaar. Per cyclus is de bijdrage van € 20 over te maken naar NL22 RABO 0348 7949 75 t.a.v. J.A.M. Viester, Naarden o.v.v. Speling-leesgroep. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Graag opgeven via e-mailadres werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl


di 13-12-2022

Drie Poëzie-avonden: over Geloof, Hoop en Liefde

Drie poëzie-avonden met Bettine Siertsema

Op drie dinsdagavonden gaan we samen gedichten lezen over de thema’s geloof, hoop en liefde. De avonden worden geleid door Bettine Siertsema en vinden plaats in de grote zaal van de pastorie van de Dominicus, Spuistraat 12. Het gaat niet alleen om een literaire analyse van de gedichten maar ook om de koppeling naar onze persoonlijke ervaringen en opvattingen.

De kosten zijn 5 euro per avond, waarvoor je behalve koffie/thee ook de te bespreken gedichten op papier krijgt. Je kunt ook zelf gedichten die je mooi vindt en die in het thema passen aanreiken, maar dan graag uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst.

De avonden zijn op: 1 november (geloof), 29 november (hoop) en 13 december (liefde).

In verband met het aantal kopieën is het wel nodig je van tevoren op te geven, het is niet per se nodig om je voor de hele serie in te schrijven. Het maximum aantal deelnemers is 20.
Opgave: bettine.siertsema@gmail.com.

De bijdragen voor de reeks van 3 avonden, in totaal € 15,00, mag worden overgemaakt  op rekening nr. NL22 RABO 0348 7949 75  onder vermelding van Dominicus Poëzie-avonden t.n.v. J.A.M. Viester, Naarden
Plaats : Grote zaal, Pastorie Dominicus, Spuistraat 12 A
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
Data: 1 en 29 nov, 13 dec 2022


wo 14-12-2022

Meditatiekring 'In de ruimte van de stilte'

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie; het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat groter is dan je zelf en om eerbied vraagt. We doen dat door stiltemeditatie, tekst, beweging en muziek.

Met ingang van 7 september tweewekelijks op woensdag in de even weken van 19.30 – 21.30 uur in de Grote Zaal. Geen meditatie op 28 december. Bijdrage € 2 per keer.

Voor informatie en opgave: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

 


za 17-12-2022

Weihnachts Oratorium

Weihnachts Oratorium als Meezingconcert door PassieProjecten

Het Weihnachts Oratorium van Bach bestaat uit zes cantates. Oorspronkelijk was het bedoeld voor zes liturgische plechtigheden tijdens de twaalf heilige nachten. De teksten van de cantates komen uit de evangelieteksten van Mattheus en Lucas. Dit jaar zingen we de cantates 1, 3, 4 en 6.

Cantate 1,  1e Kerstdag

Cantate 3,  3e Kerstdag: herders op weg naar de stal

Cantate 4,  Naamgeving van het kind: Jezus

Cantate 6,  De wijzen bij Herodes

Het koor wordt ondersteund door Capella Passionata en de aria’s worden gezongen door professionele solisten.

Het geheel staat onder leiding van Roel Vogel.

Het concert begint om 16.30u. Deuren gaan open om 16.00u.

Luister-Kaarten zijn te koop via de website: luisterkaarten Weihnachts Oratorium 17 dec   en ook bij de entree.

Zeer aanbevolen om Jauchzet, frohlocket te horen zingen en zo in de sfeer van Kerst te komen.


zo 18-12-2022

Kerk: Met wie spreek ik?

4e zondag van Advent, serie ‘geloven in stilte en gebed’

Lezing: Lucas 6: 32-38 en Thomas Merton, Zaden van Contemplatie
Overweging door Arjan Broers

Bidden wordt in onze cultuur vaak gezien als iets vreemd vrooms of kinderlijks, als het prevelen van vaste formules of als het indienen van een verlanglijstje bij de Grote Regelaar. Maar in wezen is het een manier om te wortelen in deze wonderlijke werkelijkheid en om er niet zelf het centrum van te hoeven zijn.
Een viering ter voorbereiding van de Langste Nacht: een tocht tussen theater Frascati en de Dominicus op 21 december, uit bekommernis met de velen die gebukt gaan onder de last dat zij het leven zelf zin moeten geven.

Voorbeden We vinden het fijn om u te betrekken bij de voorbeden. Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien? Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst kunnen degenen die de dienst thuis volgen aansluiten bij de Koffie-via-Zoom.
U kunt de diensten via internet volgen: klik daarvoor hier

 


zo 18-12-2022

Koffie-via-Zoom

Na de dienst is er een Zoom-bijeenkomst voor diegenen die de dienst digitaal volgen om elkaar te zien en bij te praten (- we doen dit zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – mailt u uw vraag en contactgegevens naar het secretariaat.


zo 18-12-2022

J.S. BACH – WEIHNACHTS-ORATORIUM

Cantates 1, 2, 5 en 6

Bach schreef zijn vocale kerkmuziek vooral in de eerste vijf jaren na zijn benoeming tot cantor in de Thomaskirche in Leipzig (1723): wekelijks een nieuwe cantate en daar tussendoor het Magnificat, de Johannes– en Matthäus-Passion, motetten, et cetera. Pas in 1734 componeert hij zijn Weihnachts-Oratorium, vooral om geslaagde delen uit éénmalige composities voor koninklijke kroningen en verjaardagen uit de voorafgaande jaren in het liturgisch repertoire voor het nageslacht te bewaren. De meeste koren en aria’s zijn dan ook bewerkingen van voormalige niet-religieuze composities, zogenaamde ‘parodieën’, die trouwens verre van tweedehands zijn, vaak zelfs beter dan het origineel. Soms lijkt Bach het vluchtige wereldse origineel zelfs te hebben vervaardigd met het oog op het latere liturgische hergebruik.

Naast haar jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus-Passion in Het Concertgebouw op Palmzondag, voert de KCOV-Excelsior om de twee of drie jaar het Weihnachts-Oratorium uit in de kersttijd.

Vorig jaar hebben wij onze uitvoering van het Weihnachts-Oratorium wegens de coronamaatregelen moeten cancelen, maar dit jaar lukt het wel om deze prachtige muziek te brengen: een week voor Kerstmis, in de sfeervolle ambiance van de Dominicuskerk te Amsterdam.

NAtionaal Symfonisch KAmerorkest

Dirigent: Gerrit Maas

Nienke Otten – sopraan

Merel van Schie – alt

Jeroen de Vaal – tenor

Sinan Vural – bas

Gerrie Meijers – continuo

Kaarten: € 35,-   Kerk open: 14.15 uur – Vrije placering

https://kcov-excelsior.nl/


ma 19-12-2022

Meditatie op maandag

‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenmeester.
Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en om te kunnen delen met anderen.

Wekelijks op maandag van 18 – 19 uur in de sacristie of in de kerk. Geen meditatie op 26 december. Bijdrage € 2,- per keer.

Voor informatie en opgave : Riet Spierings, 020-6842508, / 06-20804454,
mail: rietspierings@planet.nl


di 20-12-2022

Verdiepingsdinsdagen Advent 2022

In deze advent, de tijd van inkeer en verwachting van de komst van het licht, midden in de duisternis, proeven we in de vieringen op zondag van wat stilte en gebed ons te zeggen hebben.
De serie diensten deze Advent heet ‘Geloven in Stilte en Gebed’.
Graag bieden pastores Eva Martens en Arjan Broers opnieuw de verdiepingsdinsdagen aan, live in de pastorie aan de Spuistraat én online.
Het is fijn als je de viering van de zondag tevoren hebt meegemaakt, maar het hoeft niet.

Stilte kan iets bedreigends hebben, liever zorgen we voor drukte in ons leven of zelfs in onze huizen en winkelstraten.
Stilte kan kaal voelen of eenzaam. Toch zeggen alle wijzen dat ze essentieel is, dat er misschien zelfs iets van God in te ontmoeten is.
In de Dominicus merken we hoe intens gedeelde stilte kan zijn.
In die stilte kan ook gebed opborrelen – en dat is zo mogelijk nog spannender. Vaste formules, dat gaat nog wel, maar durf je in gebed te brengen wat er diep in je leeft?
En ga je het risico aan dat je, door je gebed heen, verandert?

De verdiepingsdinsdagen zijn een mengeling van meditatie, leerhuis en ontmoeting.

29 november 2022
6 december 2022
13 december 2022
20 december 2022

Steeds van 11.00u-12.30u live, Spuistraat 12a, Amsterdam (Pastoraatskamer)
En van 19.30u-20.30u online via zoom (u vindt de link tzt hier)

Graag aanmelden via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl (vermeldt u  aub of u in de ochtend naar de pastorie of ’s avonds bij de Zoom-meeting wilt komen)


wo 21-12-2022

Sacred Dance

Samenkomen in een cirkel, elkaar de hand reiken, inspirerend en helend met elkaar dansend voortgaan, de vreugde en de stilte delend, de harmonie hervinden.

Vooraf koffie/thee drinken in de keuken; aanbellen pastorie Spuistraat 12.

Woensdag van 11:00 – 12.30 uur in de kerk op 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 30 november, 7 en 21 december. Bijdrage €2 per keer.

Voor informatie en opgave: Lies Salzmann, 020-4821533, liesliesje@hotmail.com


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12