foto-links

raamdom-gr

zo 23-01-2022

Kerk: De woestijn in

2e dienst in de serie ‘De moed om te falen’

Lezingen: Numeri 11: 10 – 30 en Elten Kiene: Ode aan de twijfel
Overweging door Marcel Elsenaar

Ze wilden weg uit Egypte, maar toen ze in de woestijn waren, kwam er twijfel, verwarring. Waar waren ze naar op weg, het volk van Israël? En was het in de slavernij van Egypte niet toch beter? Hoop en verwachting maakt plaats voor polarisatie en verdeeldheid. Als je het niet weet, als niets werkt, wat ga je doen, hoe ga je dan met elkaar om? Kan daar niet juist het oude verhaal van uittocht opnieuw, op nieuwe manieren, ónze nieuwe manieren… ons inspireren?

Voorbeden We vinden het fijn om u te betrekken bij de voorbeden. Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien? Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.

Voor een overzicht van welke corona-maatregelen bij deze dienst gelden: klik hier. U kunt de diensten via internet volgen: klik daarvoor hier

 


ma 24-01-2022

Meditatie op maandag

Stiltemeditatie in zen-stijl. ‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenleraar. Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en delend met anderen. Al doende ook onderscheidend wat recht en wat krom is. Leven puttend en leven gevend.

Op maandag van 18-19 uur in de Kerk (of Sakristie of Grote  Zaal – afhankelijk van de Coronamaatregelen)

Voor informatie: Riet Spierings
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,- per keer


di 25-01-2022

Bijbellezen - Het evangelie naar Marcus: Een verontrustend verhaal - Via Zoom

Het oudste en kortste evangelie is dat van Marcus. Het is het verhaal van een tocht, de weg van Jezus, maar óók het verhaal over volgelingen. Marcus heeft een heel eigen stijl van schrijven, heeft een specifieke stem. Die stem is wat ondergesneeuwd geraakt door de vergelijkingen met de andere evangeliën, die vaak wat uitgebreider verhalen.

Ivm met de lockdown t/m 14/1/22 zal deze bijeenkomst via Zoom plaatsvinden. Link via Anne-Marie Hauer!

We gaan met elkaar op onderzoek uit naar die specifieke stem, waarmee Marcus het leven van Jezus voor het voetlicht brengt en wat het volgens Marcus betekent om volgeling te zijn. We doen dat aan de hand van verschillende inleiders en verder aan de hand van Juut Meijer, Betsie Wessendorp en Anne-Marie Hauer.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen, maar in verband met de coronamaatregelen moet je je komst wel van tevoren aanmelden! We kunnen maximaal 12 deelnemers per avond plaatsen.

Data:
Dinsdag 28 september: Beginlezing door Juut Meijer
Dinsdag 12 oktober: Marcus 2, 3 en 4 + artikel Sijbolt Noorda
Dinsdag 26 oktober: Marcus 5 en 6: 1-30  met Berry Vorstenbosch
Dinsdag 9 november: Marcus 6: vanaf vers 30 en hoofdstuk 7
Dinsdag 23 november: Marcus 8 en 9:1-30 met Gerhard Scholte
Dinsdag 7 december: vervallen ivm corona
Dinsdag 11 januari 2021:  Zoom meeting met Gerhard Scholte over Marcus 9: vanaf vers 30 en hoofdstuk 10
Dinsdag 25 januari: Zoom meeting met Gerhard Scholte over Marcus 11 en 12
Dinsdag 8 februari: Zoom meeting met Sijbolt Noorda over Marcus 13 en 14: 1- 32
Dinsdag 22 februari: Zoom meeting met Gerhard Scholte over Marcus 14 vanaf vers 32 en 15: 1-40
Dinsdag 8 maart: Marcus 15: vanaf vers 40 en hoofdstuk 16 (slot)

Plaats en tijd: Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30

Begeleiding: Anne-Marie Hauer (a_mhauer@hotmail.com); tel: 020-6452595
Betsie Wessendorp (piet.smit2000@planet.nl); tel: 020-6972128

Kosten:  € 5,- per avond voor koffie/thee en kopieën


di 25-01-2022

Verdiepingsdinsdagavonden: De moed om te falen - via Zoom

Dinsdagavond 19.30-20.30 uur. Via Zoom, op 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari. Link wordt per mail verstuurd.
Opgave via Eva Martens: evalmmartens@gmail.com

Het is januari. Een nieuw jaar is begonnen. Onze goede voornemens staan nog fier overeind of beginnen al af te brokkelen. Juist in deze periode zoomen wij in de vieringen in op de moed om te falen.

In de zoombijeenkomsten op dinsdag, te midden van de lockdown gaan we een stap verder, een trede dieper; zoeken we naar verbindingen in ons eigen leven, met eenvoudige creatieve of contemplatieve oefeningen, naar dieper inzicht aangereikt uit de traditie, of uit kunst en naar verbinding met elkaar.

In 4 bijeenkomsten gaan we op pad met de zin en onzin, betekenis en betekenisloosheid in ons eigen en gezamenlijke, grote en kleine falen. Is er zoiets als talent voor falen? Of zijn we er ten diepste juist allemaal even onbeholpen in en kunnen sommigen het beter verbergen? Misschien merken we gaandeweg dat we groeien in faalvaardigheid; kunnen we de moed vinden om het falen in de ogen te zien en er soms zelfs om te lachen.

Je kunt ook meedoen als je de vieringen niet volgt.
Kennis van bijbel of traditie is niet nodig. Je kunt de bijeenkomsten afzonderlijk bezoeken.

ill. © F. Lobbrecht – tekening naar een foto op internet

25 januari – De woestijn

Ons leven in lockdown heeft er misschien wel iets van weg. Het eentonige beeld van het landschap: de tafel, de computer, de muur het bed. En net als in het verhaal over het volk dat door de woestijn trekt is er polarisatie en verdeeldheid in onze wereld en misschien ook wel in onszelf. Hoe blijven we, of komen we, weer in beweging wanneer we merken dat we zijn vastgelopen, verdwaald raken of twijfelen aan de weg?

1 februari: De vloed, 8 februari: Het kruis – de dood


zo 30-01-2022

Kerk: De vloed

3e dienst in de serie ‘De moed om te falen’

Lezing: Genesis 9: 8-28
Overweging door Eva Martens

Zou Noach geweten hebben dat het goed kwam, na die veertig dagen regen en die vele dagen drijven? Net als hij is ons aangezegd dat ons klimaat verandert en dat het ingrijpend zal zijn. Het is het gevolg van ons falen om de hele aarde recht te doen, en niet alleen onze eigen ambities. Maar sloot God na de vloed niet een verbond met heel de Schepping, niet alleen met de mens?

Voorbeden We vinden het fijn om u te betrekken bij de voorbeden. Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien? Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.

Voor een overzicht van welke corona-maatregelen bij deze dienst gelden: klik hier. U kunt de diensten via internet volgen: klik daarvoor hier

 


zo 30-01-2022

Wereldliteratuur

Of we nu in het nieuwe seizoen fysiek weer kunnen reizen of niet, wij lezers maken gewoon weer een nieuwe reis, maar dan in de ruimte van onze geest door vier romans te lezen uit vier verschillende culturen.
In deze gespreksgroep reizen wij de hele wereld rond, want alle grenzen zijn open. Onderweg maken we kennis met mensen die leven in andere, ons vaak onbekende culturen of andere tijden dan de onze. We dwalen door bekende en onbekende landschappen en geschiedenissen. Teruggekeerd bespreken we onze reiservaringen met onze reisgenoten. Daarom is het van belang, dat iedere reiziger zoveel mogelijk tracht het te bespreken boek van tevoren te lezen en zich er een idee van te vormen.

Op zondagmiddag  26 september en 28 november en in het nieuwe jaar op 30 januari en 27 maart van 13:00 – 15:00 uur in de Grote Zaal.
Bijdrage € 15,- per cyclus, graag tijdig te voldoen door overschrijving naar NL54 TRIO 0781 4849 01 t.n.v. L.H.F. van Zoen o.v.v. ‘Gespreksgroep 2021-’22’.

Voor informatie: Leo van Zoen (via wgpastoraat@dominicusamsterdam.nl)


ma 31-01-2022

Meditatie op maandag

Stiltemeditatie in zen-stijl. ‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenleraar. Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en delend met anderen. Al doende ook onderscheidend wat recht en wat krom is. Leven puttend en leven gevend.

Op maandag van 18-19 uur in de Kerk (of Sakristie of Grote  Zaal – afhankelijk van de Coronamaatregelen)

Voor informatie: Riet Spierings
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,- per keer


di 01-02-2022

Joods Leerhuis 2021-2022: Genesis

Genesis: het boek van het begin – Vol verhalen over hoe God met deze wereld en de mens begon. Joods Leerhuis is Bijbellezen met hart, ziel en verstand. Samen lezen we het boek Genesis met de daarbij behorende gebundelde Joodse commentaren. Onze aanpak is zó dat de eigen vragen en ervaring van de deelnemers over wat ze hebben gelezen, uitgangspunt voor de gesprekken zijn. Hierdoor worden deze oude teksten naar onze tijd gehaald en blijken verrassend actueel te zijn!

We starten op 30 november 2021 met een introductiebijeenkomst, waarin we de werkwijze en begrippen van het Joods Leerhuis uiteenzetten.

Data: dinsdag  30-11, 14-12; 18-1-2022, 1-2, 15-2, 1-3, 15-3, 29-3, 12-4, 26-4, 10-5, 24-5 en 7-6.
Tijd/plaats: 13.00 – 15.30 uur in de grote zaal van de pastorie, Spuistraat 12.

Begeleiding: ds Kees Schakel
Informatie: Anne-Marie Hauer (020-6452595) en Betsie Wessendorp (020-6972128)
E-mailadressen: a_mhauer@hotmail.com en piet.smit2000@planet.nl


di 01-02-2022

Verdiepingsdinsdagavonden: De moed om te falen - via Zoom

Dinsdagavond 19.30-20.30 uur. Via Zoom, op 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari. Link wordt per mail verstuurd.
Opgave via Eva Martens: evalmmartens@gmail.com

Het is januari. Een nieuw jaar is begonnen. Onze goede voornemens staan nog fier overeind of beginnen al af te brokkelen. Juist in deze periode zoomen wij in de vieringen in op de moed om te falen.

In de zoombijeenkomsten op dinsdag, te midden van de lockdown gaan we een stap verder, een trede dieper; zoeken we naar verbindingen in ons eigen leven, met eenvoudige creatieve of contemplatieve oefeningen, naar dieper inzicht aangereikt uit de traditie, of uit kunst en naar verbinding met elkaar.

In 4 bijeenkomsten gaan we op pad met de zin en onzin, betekenis en betekenisloosheid in ons eigen en gezamenlijke, grote en kleine falen. Is er zoiets als talent voor falen? Of zijn we er ten diepste juist allemaal even onbeholpen in en kunnen sommigen het beter verbergen? Misschien merken we gaandeweg dat we groeien in faalvaardigheid; kunnen we de moed vinden om het falen in de ogen te zien en er soms zelfs om te lachen.

Je kunt ook meedoen als je de vieringen niet volgt.
Kennis van bijbel of traditie is niet nodig. Je kunt de bijeenkomsten afzonderlijk bezoeken.

ill. © F. Lobbrecht – tekening naar een foto op internet

 

1 februari – De vloed

In het licht van de klimaatcrisis falen we zowel persoonlijk als gezamenlijk. Het is gemakkelijker om weg te kijken dan om de realiteit van de vloed in onze tijd onder ogen te zien. Hoe kun je, in weerwil van zoveel machteloosheid, onzekerheid, kans op falen, leven met hoop? In deze bijeenkomst zoeken we naar wegen om ons persoonlijke leven een verhaal van actieve hoop te maken, ondanks dat we daarin onherroepelijk falen.

8 februari: Het kruis – de dood


vr 04-02-2022

50+ Groep

De kern van de Dominicus 50+ groep is steeds: samen komen met aandacht voor elkaar. Onze activiteiten lopen uiteen van elkaar vertellen over de gedachten over het leven, samen mediteren, samen zingen, een boek of film bespreken, samen op stap gaan en samen creatief bezig zijn met schilderen en tekenen.
Op elke 1de vrijdag van de maand van 14 – 16.30 uur in de Grote Zaal ( 1/10 en 7/1: Keuken en 3/6/22: buiten)

Bijdrage € 1,– voor koffie/thee.

Voor informatie en opgave:
Marie-José Goedmakers
bereikbaar via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10