foto-links

raamdom-gr

zo 06-12-2020

Kindernevendienst

Dag allemaal!
Deze zondag komen we weer bij elkaar… via Zoom!

Hebben jullie voor straks kleurpotloden en papier klaar?

We zien elkaar om 10u30 (iets eerder dan anders dus).

Volg gewoon de link hieronder: we zullen er zijn!

*klik hier voor de Zoom-meeting*

Onze kindernevendienst eindigt net vòòr de kerkdienst begint.

Tot zondag!
De Kindernevendienstgroep


zo 06-12-2020

Kerk 2e Advent: Moeten ook wij onderweg?

2e dienst in de serie Op weg naar een nieuwe geboorte

Overweging Arjan Broers
Lezingen Lezing: Jesaja 40: 3-8 en Lucas 21: 25-36

De Bijbel staat vol verhalen van mensen die onderweg moesten of durfden gaan: het paradijs uit, naar Egypte, naar een beloofd land, naar een kerststal, naar Jeruzalem en Golgota. Het zijn mooie verhalen om te lezen als je eigen wereld stabiel en rustig is. Maar wat als deze tijd er ook een is van onderweg moeten? Met niet meer dan een vaag en ook wel dreigend visioen van de toekomst? Arjan Broers vraagt zich af of de Bijbelse verhalen verleden tijd zijn.

Voorbeden
We vinden het fijn om ondanks de afstand mensen te betrekken bij de voorbeden.
Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien?
Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbeden & datum’, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.

De ruimte in de kerk is ten gevolge van de anderhalve-meter maatregelen beperkt: via Kerktijd.nl verdelen we de uitnodigingen om bij de diensten aanwezig te zijn. Voor de informatie over registreren bij Kerktijd.nl en ander Corona-gerelateerde maatregelen, protocollen en nieuws: klik hier.
U kunt de diensten via internet volgen: klik hier

 


zo 06-12-2020

Koffie-via-Zoom

Ook vandaag willen we na de dienst via Zoom bijeenkomen om elkaar te zien en bij te praten  (we doen dat zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Eva Martens of een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Het maximum aantal deelnemers is 100. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. U kunt ervoor kiezen (mocht u dat nog niet gedaan hebben) ‘Zoom’ te installeren* – maar Zoom is ook te gebruiken via uw browser (zonder enige installatie dus). Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – voor een volgende keer. U kunt dat aangeven via: dit formulier of belt of mailt u het secretariaat.


zo 06-12-2020

Zondagopenstelling in december

Op alle zondagmiddagen van december, met uitzondering van 20 december in verband met een verhuur-activiteit, is de Dominicuskerk na de viering tot 16:00 open voor het branden van een kaarsje, een ontmoeting, een gesprek, een moment van rust met een bekertje koffie of thee en/of zomaar even ervan genieten om weer in onze mooie kerk te zijn.
U bent van harte welkom en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Wel geldt voorlopig nog een maximum van 30 mensen binnen, het kan dus zijn dat u heel even moet wachten tot u naar binnen kan. We zien u graag op 6, 13 of 27 december.

Hartelijke groet van de coördinatoren,
Emile Linssen, Geert-Jan Meijerhof en Mirjam Nieboer


ma 07-12-2020

Meditatie op maandag

In deze coronatijd gaan we door wekelijks te mediteren in stilte, in zenstijl, juist nu. ‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenleraar. Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en delend met anderen. Al doende ook onderscheidend wat recht en wat krom is. Leven puttend en leven gevend.

Op maandag van 18-19 uur in de Kerk (of Grote  Zaal – afhankelijk van de Coronamaatregelen)

Voor informatie: Riet Spierings
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,– per keer


di 08-12-2020

Leesgroep Speling

De ‘Spelingleesgroep’ is weer gestart. ‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en spiritualiteit en een van de toonaangevende tijdschriften over allerlei actuele en tijdloze onderwerpen, belicht vanuit de christelijke spiritualiteit. Elk nummer bevat ongeveer 90 pagina’s leesstof. De leesgroep komt per kwartaal één keer bij elkaar, geruime tijd na verschijning. Er wordt gewerkt met jaarthema’s, voor 2020/2021 is dat ‘dicht bij het leven’. In deze doorgaande leesgroep is plaats voor nieuwe deelnemers. In de leesgroep delen we met elkaar wat ons geraakt heeft bij het lezen en we bespreken wat het thema bijdraagt aan ons leven. Het gaat hierbij om onze ervaringen en dus niet om het vormen van meningen of standpunten.

Bijdrage € 20,– per cyclus. Voor informatie: Joanne Kruijswijk Jansen (020-6753665)


wo 09-12-2020

Sacred Dance

We zullen elkaar anders ontmoeten dan we gewend zijn. Al dansend ons bewust zijn van de plek die we innemen kunnen we elkaar opnieuw ontmoeten. We laten ons inspireren door elkaar, de dans, muziek en teksten.
Wees welkom om elkaar te ontmoeten.
We zullen los dansen of met sjaals of op de plaats.
Er zijn gelukkig genoeg mogelijkheden om in de Dominicus te kunnen dansen.

Op woensdag van 11 – 12.30 in de kerk op 21/10, 4/11, 18/11, 25/11 en 9/12.

Bijdrage € 2,– per keer.

Voor informatie: Lies Salzmann
Opgeven: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam


wo 09-12-2020

Meditatiekring 'In de ruimte van de stilte'

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie, het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat groter is dan je zelf en vraagt om eerbied. We doen dat door stiltemeditatie, tekst, beweging en muziek.

Begeleiding Dick de Korte en Tineke Dijkstra

Plaats: Grote zaal van de pastorie

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Data 16 en 30 sept., 14 en 28 okt.; 11 en 25 nov., 9 en 23 dec.

Voor informatie:   Tineke Dijkstra
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

 


do 10-12-2020

Actie wgAmnesty: dag van de Rechten van de Mens

Voorgaande jaren werd er In de Dominicuskerk in het kader van De dag van de Rechten van de Mens (10 dec.) een kerstgroetenactie georganiseerd. In deze corona-tijd is dit nu niet mogelijk.
Wel is er momenteel voor Dominicusgangers die de kerk bezoeken, tijdens een dienst of tijdens de vrijdag-middag of zondagmiddagopeningen, een alternatief.

Achterin de kerk, op de tafel, ligt een stapel enveloppen van Amnesty International met daarin folders met informatie over gewetensgevangenen. Materiaal om brieven of kaarten naar hen te sturen is ook in deze enveloppe te vinden.  Vele gewetensgevangenen hebben in het verleden laten blijken zich enorm gesteund te voelen door het meeleven van zovelen.

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet!
Namens de werkgroep Amnesty International,
Dieneke v.d.Berg, Willy Sepers en Annemarie Rip

 


do 10-12-2020

Wandelen in stilte

Een wandeling van CS  langs het Noord-Hollandskanaal, Noorderpark, Vliegenbos, Groenstrook Nieuwendammerdijk, langs de Breek, etc. etc. Met af en toe een klein uitstapje naar een mooi plekje.

Verzamelen: 11 uur bij het cafe De Pont, aan de noordkant van de pont richting Buiksloterweg en filmmuseum. Jammer genoeg kunnen we niet in het cafe.

Ong. 10 km.
We zorgen ervoor dat we achter elkaar lopen, met voldoende afstand.
Aan het eind van de wandeling rijden voldoende bussen richting een van de twee metrostations.
Laat even weten of je mee wilt lopen.

Misschien tot volgende week donderdag,
Margriet

Informatie en opgeven: 06-41251749


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10