foto-links

raamdom-gr

zo 16-05-2021

Kindernevendienst

Dag allemaal!
Deze zondag komen we weer bij elkaar… via Zoom!

Hebben jullie voor straks kleurpotloden en papier klaar?

We zien elkaar om 10u30 (iets eerder dan anders dus).

Volg gewoon de link hieronder: we zullen er zijn!

*klik hier voor de Zoom-meeting*

Onze kindernevendienst eindigt net vòòr de kerkdienst begint.

Tot zondag!

De Kindernevendienstgroep

 


zo 16-05-2021

Kerk: Fantasie

6e dienst in de serie ‘Nieuwe gaven van de Geest’

Overweging door Geeske Hovingh

Ook dit is een gave waar de Bijbel zich niet in lijkt te verdiepen maar waar religieus begaafde mensen toch alles mee te maken hebben, zeker nu de theologie zich steeds meer tot taak stelt open te staan voor ideeën en idealen van andere godsdiensten en tegelijk in die van het Christendom de oorspronkelijke poëtisch inspiratie van de Geest probeert terug te vinden.

Voorbeden
We vinden het fijn om ondanks de afstand mensen te betrekken bij de voorbeden.
Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien?
Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.

We gaan ervan uit dat de dienst maar door een beperkt aantal mensen bij te wonen is – de dienst is dus vooral via internet te volgen. Voor informatie over Corona-gerelateerde maatregelen, protocollen en nieuws: klik hier.
U kunt de diensten via internet volgen: klik hier

 


zo 16-05-2021

Koffie-via-Zoom

Ook vandaag willen we na de dienst via Zoom bijeenkomen om elkaar te zien en bij te praten  (we doen dat zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Eva Martens of een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Het maximum aantal deelnemers is 100. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. U kunt ervoor kiezen (mocht u dat nog niet gedaan hebben) ‘Zoom’ te installeren* – maar Zoom is ook te gebruiken via uw browser (zonder enige installatie dus). Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – voor een volgende keer. U kunt dat aangeven via: dit formulier of belt of mailt u het secretariaat.


ma 17-05-2021

Meditatie op maandag (onder voorbehoud)

In deze coronatijd gaan we door wekelijks te mediteren in stilte, in zenstijl, juist nu. ‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenleraar. Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en delend met anderen. Al doende ook onderscheidend wat recht en wat krom is. Leven puttend en leven gevend.

Op maandag van 18-19 uur in de Kerk (of Grote  Zaal – afhankelijk van de Coronamaatregelen)

Voor informatie: Riet Spierings
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,– per keer


wo 19-05-2021

Pinksteren: Spreken in tongen? - lezing door Berry Vorstenbosch

Met Pinksteren wordt het neerdalen van de Geest herdacht. En bij dat neerdalen werd ‘gesproken in tongen’, of, volgens de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘in klanktaal’. Wat is dat precies?

Berry Vorstenbosch, Dominicusganger en auteur van het net verschenen boek De overtocht: Filosofische blik op een psychose, houdt een lezing via Zoom over Pinksteren, over dat wonderlijke ‘spreken in tongen’. Dit kunnen spreken in tongen is bij Paulus bijna een geschenk, of iets wat hij een ‘gave’ noemt. Maar ook is het iets wat in Paulus en Handelingen doorgaat voor spreken als van een waanzinnige of een dronkeman.

Uitzinnigheid, extase, kan ook opstanding betekenen en bewerkstelligen. Berry Vorstenbosch heeft hierover geschreven in De overtocht: Filosofische blik op een psychose  – zie daarover het interview in de Dominicuskrant en met name https://bronnenpagina.nl/deovertocht/spreken-in-tongen

Berry’s verhaal over Pinksteren zal gebaseerd zijn op filosofische verkenningen, zijn psychotische ervaringen, op Handelingen en Paulus, en wordt, verlucht met Youtube-filmpjes, in een bredere psychologische en antropologische context geplaatst.

Komt allen!

Aanmelding o.v.v. ‘Pinksterlezing Berry Vorstenbosch’ via Eva Martens: evalmmartens@gmail.com


do 20-05-2021

Repetitie Dominicuskoor (voorlopig geannuleerd vanwege Covid-maatregelen)

Op dit moment zijn de donderdagavondrepetities niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De informatie hier wordt bijgewerkt wanneer de repetities weer opstarten)

In de Dominicus zingen we lekker veel. Teksten van onder andere Huub Oosterhuis, Jannet Delver, Gerard Swüste, Sieds Prins en Juut Meijer op muziek gezet door Bernard Huijbers, Thom Jansen, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Mariette Harinck. Meer informatie lees je hier.

Het koor zingt iedere zondag en repeteert iedere donderdagavond onder leiding van Arjan van Baest. Daarnaast zingt een wisselende delegatie van het koor bij huwelijksvieringen en begrafenissen in de Dominicus. Zo nu en dan treden we op bij vieringen en bijeenkomsten elders. De koorrepetities zijn wekelijks op donderdagavond in de kerk van 20-22 uur en op zondagochtend voor de viering vanaf 10.15 uur.

Het koor staat altijd open voor nieuwe zangers en zangeressen. Heb je belangstelling? Dan ben je van harte welkom om op donderdag een keer mee te repeteren en de sfeer op het koor te proeven. Vanaf 19.45 uur is er koffie.

Vanwege de maatregelen rondom Corona kan het koor vaak niet als geheel bij elkaar komen en  kunnen repetities anders uitvallen of in het geheel niet doorgaan.
Zomaar langskomen is dus op dit moment niet mogelijk, neem eerst contact op via: Dominicuskoor@dominicusamsterdam.nl (zet je telefoonnummer in de mail, zodat je teruggebeld kunt worden).


zo 23-05-2021

Kindernevendienst

Dag allemaal!
Deze zondag komen we weer bij elkaar… via Zoom!

Hebben jullie voor straks kleurpotloden en papier klaar?

We zien elkaar om 10u30 (iets eerder dan anders dus).

Volg gewoon de link hieronder: we zullen er zijn!

*klik hier voor de Zoom-meeting*

Onze kindernevendienst eindigt net vòòr de kerkdienst begint.

Tot zondag!

De Kindernevendienstgroep

 


zo 23-05-2021

Kerk: Pinksteren - Erotiek

7e dienst in de serie ‘Nieuwe gaven van de Geest’

Lezingen Handelingen 2: 1-11 en Johannes 15-17 (fragm.)
Overweging door Henk Hillenaar

Deze zondag, het feest van Gods Geest onder ons, vieren we, bijna paradoxaal, de gave van de erotiek. Deze is immers in de traditie te vaak als tegenpool of zelfs tegenstander van de Geest beschouwd. In het Boek Genesis laat Gods Geest haar werk echter zeer erotisch uitlopen op de schepping van man en vrouw. Sedertdien zijn de mannen en vrouwen van deze aarde erotiek blijven ervaren als grote taak en bron van zoiets als goddelijke vreugde, van werkzaamheid van de geest dus.

Voorbeden
We vinden het fijn om ondanks de afstand mensen te betrekken bij de voorbeden.
Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien?
Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.

We gaan ervan uit dat de dienst maar door een beperkt aantal mensen bij te wonen is – de dienst is dus vooral via internet te volgen. Voor informatie over Corona-gerelateerde maatregelen, protocollen en nieuws: klik hier.
U kunt de diensten via internet volgen: klik hier

 


zo 23-05-2021

Koffie-via-Zoom

Ook vandaag willen we na de dienst via Zoom bijeenkomen om elkaar te zien en bij te praten  (we doen dat zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Eva Martens of een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Het maximum aantal deelnemers is 100. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. U kunt ervoor kiezen (mocht u dat nog niet gedaan hebben) ‘Zoom’ te installeren* – maar Zoom is ook te gebruiken via uw browser (zonder enige installatie dus). Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – voor een volgende keer. U kunt dat aangeven via: dit formulier of belt of mailt u het secretariaat.


ma 24-05-2021

Meditatie op maandag (onder voorbehoud)

In deze coronatijd gaan we door wekelijks te mediteren in stilte, in zenstijl, juist nu. ‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenleraar. Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en delend met anderen. Al doende ook onderscheidend wat recht en wat krom is. Leven puttend en leven gevend.

Op maandag van 18-19 uur in de Kerk (of Grote  Zaal – afhankelijk van de Coronamaatregelen)

Voor informatie: Riet Spierings
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,– per keer


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10