foto-links

raamdom-gr

ma 25-10-2021

Meditatie op maandag

Stiltemeditatie in zen-stijl. ‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenleraar. Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en delend met anderen. Al doende ook onderscheidend wat recht en wat krom is. Leven puttend en leven gevend.

Op maandag van 18-19 uur in de Kerk (of Sakristie of Grote  Zaal – afhankelijk van de Coronamaatregelen)

Voor informatie: Riet Spierings
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,- per keer


di 26-10-2021

Bijbellezen - Het evangelie naar Marcus: Een verontrustend verhaal

Het oudste en kortste evangelie is dat van Marcus. Het is het verhaal van een tocht, de weg van Jezus, maar óók het verhaal over volgelingen. Marcus heeft een heel eigen stijl van schrijven, heeft een specifieke stem. Die stem is wat ondergesneeuwd geraakt door de vergelijkingen met de andere evangeliën, die vaak wat uitgebreider verhalen.

We gaan met elkaar op onderzoek uit naar die specifieke stem, waarmee Marcus het leven van Jezus voor het voetlicht brengt en wat het volgens Marcus betekent om volgeling te zijn. We doen dat aan de hand van verschillende inleiders en verder aan de hand van Juut Meijer, Betsie Wessendorp en Anne-Marie Hauer.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen, maar in verband met de coronamaatregelen moet je je komst wel van tevoren aanmelden! We kunnen maximaal 12 deelnemers per avond plaatsen.

Data:
28-9 beginlezing Marcus 1
12-10 Marcus 2, 3 en 4
26-10 Marcus 5 en 6: 1-30
9-11 Marcus 6: vanaf vers 30 en hoofdstuk 7
23-11 Marcus 8 en 9:1-30
7-12 Marcus 9: vanaf vers 30 en hoofdstuk 10
11-1 Marcus 11 en 12
25-1 Marcus 13 en 14: 1- 32
8-2 Marcus 14 vanaf vers 32 en 15: 1-40
22-2 Marcus 15: vanaf vers 40 en hoofdstuk 16 (slot)

Plaats en tijd: Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30

Begeleiding: Anne-Marie Hauer (a_mhauer@hotmail.com); tel: 020-6452595
Betsie Wessendorp (piet.smit2000@planet.nl); tel: 020-6972128

Kosten:  € 5,- per avond voor koffie/thee en kopieën


wo 27-10-2021

Sacred Dance

Samenkomen in een cirkel, elkaar de hand reiken, inspirerend en helend met elkaar dansend voortgaan, de vreugde en de stilte delend, de harmonie hervinden.

Woensdag van 11:00 – 12:30 uur in de kerk
Woensdagen  15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 17/11, 24/11, 8/12, 22/12

Vooraf koffie/thee drinken in de keuken; aanbellen Pastorie Spuistraat 12 A

Bijdrage € 2,– per keer

Aanmelding gewenst:
werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl


vr 29-10-2021

Thomastheater- Presentatie Karel Eykman: 'Wat geloof jij eigenlijk?'

Voor wie Karel nog eens wil horen of niet gehoord heeft op het Symposium.

U bent van harte welkom op de presentatie van zijn boek “Wat geloof jij eigenlijk?”

‘Jij gelooft ergens in. Iederéén gelooft ergens in, tenzij hij een heel saai iemand is. En dat ben jij niet. Zo kan jij, om te beginnen, geloven in jezelf. Dat is al heel wat. Je kunt ook geloven in andere mensen, in grote woorden of in de aarde. En in God? Misschien ook wel. Maar dan wel op jouw manier.

Met Jeroen Zijlstra en Lydia van Dam – zang
Plaats: het Thomastheater: Prinses Irenestraat 26 op vrijdag 29 oktober,14 uur.
Toegang: 5 euro, aanmelden niet nodig.
Het programma is gericht op deelname van kinderen vanaf 10 jaar.


zo 31-10-2021

Kerk: Allerzielen - Geloven in het licht van de eindigheid

5e dienst in de serie ‘”Eigenlijk geloof ik niets”…maar wat dan wel?’

Overweging door Agnes Grond

Hemel en hel zijn uit. Dat betekent misschien veel minder angst, maar ook minder troost. Hoe verzoenen we ons nu met het verlies van dierbaren en met onze eigen eindigheid? Waar vinden we troost in ons stervensuur? Wacht er dan nergens een beloning voor het goede dat we deden en worden nergens de grove onrechtvaardigheden van het leven rechtgetrokken? Zou het besef dat je de wereld een beetje beter hebt achtergelaten voldoende zijn om je sterven te aanvaarden? Maar hoe weet je dat dat zo is? Geloven in het licht van de eindigheid zal vooral vertrouwen betekenen. Maar hoe leer je dat? En vertrouwen waarin precies? Dat het goed komt? Of dat een mens er in al zijn kwetsbaarheid mag zijn en dat hij, zij en jij gedragen worden? En door wie dan? Een zoektocht.

Namen op het kleed
We gaan ook door met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam in het boek staan. Die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. De namen van hen die nog in ons hart leven. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Het kleed hangt bij Allerzielen op het podium. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: ’Ooit zal ik staan in ‘licht’. Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof en u die naar het secretariaat stuurt zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Kunt u niet borduren, kent u niemand die dat voor u kan doen, neem dan contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam, letters niet groter dan 3 centimeter, uiterlijk 27 oktober bij het secretariaat.

Namen opdragen
In voorgaande jaren was het ook gebruikelijk dat u namen van dierbaren kunt opdragen door ze op een briefje te schrijven en die tijdens de dienst bij het podium in een mand achter te laten op het moment dat u een kaars aansteekt.  Dat is dit jaar weer mogelijk. Maar als u dit jaar niet bij de dienst kunt langskomen en toch graag 1 of meerdere namen wilt opdragen kunt u deze namen doorgeven aan het secretariaat via mail, ovv ‘opdragen namen Allerzielen’. We zorgen er dan voor dat deze namen in de mand op het podium aanwezig zullen zijn.

Voorbeden
We vinden het fijn om u te betrekken bij de voorbeden. Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien? Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.
Voor de mensen die in de dienst aanwezig zijn – we zullen na de vieringen van 24 oktober, 31 oktober en 7 november kort napraten . Een half uur of ietsje meer, net zoals kijkers naar de viering via internet doen in ‘Koffie met zoom’. Wij doen het dan zonder zoom, maar als het even kan met de prediker van de dag, om even uit te wisselen wat je aan de viering hebt beleefd. Welkom! 

De kerk blijft open tot 13:30 zodat wie niet bij de viering kon zijn maar toch even langs wil komen daarvoor de gelegenheid heeft.

De ruimte in de kerk is ten gevolge van de anderhalve-meter maatregelen nog ietsje beperkt – om meer te weten over de maatregelen: klik hier.
U kunt de diensten via internet volgen: klik hier


zo 31-10-2021

Koffie-via-Zoom

Ook vandaag willen we na de dienst via Zoom bijeenkomen om elkaar te zien en bij te praten  (we doen dat zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Eva Martens of een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Het maximum aantal deelnemers is 100. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. U kunt ervoor kiezen (mocht u dat nog niet gedaan hebben) ‘Zoom’ te installeren* – maar Zoom is ook te gebruiken via uw browser (zonder enige installatie dus). Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – voor een volgende keer. U kunt dat aangeven via: dit formulier of belt of mailt u het secretariaat.


zo 31-10-2021

Klimaatlunch

Klimaatplatform Dominicus op 31 oktober

Nu de benodigde overheidsmaatregelen nog steeds uitblijven, maar het bewustzijn toeneemt dat er iets moet gebeuren met de klimaatcrisis, organiseren we als platform weer een klimaatlunch in de Grote Zaal van de Dominicus. We hebben daarvoor uitgekozen: zondag 31 oktober na de dienst & koffie (aanvang: ongeveer 12.45 uur). Wat willen we doen?

  • We willen jullie vragen om een gerecht voor de lunch mee te nemen (vegetarisch, liever nog veganistisch). Wij zorgen voor brood en drinken.
  • Misschien zou je iets kunnen zeggen over wat je in deze tijd als iets hoopvols ziet wat de klimaatcrisis betreft. Wat ook kan, is dat je iets vertelt over een inspirerend boek dat je hebt gelezen in verband met dit thema.
  • Margriet kan iets zeggen over de transitietheorie waar DRIFT mee werkt. De ‘onderstroom’ is een belangrijk iets.
  • Tenslotte moeten we het natuurlijk hebben over de aankomende grote klimaatdemonstratie op zaterdag  6 november. Wie gaat, nemen we ons spandoek mee? Voorafgaand aan de grote klimaatmars op 6 november vindt van 11.30 tot 12.30 een interreligieuze viering in de Westerkerk plaats. Meer info vindt u op onze website: ‘Geef de Aarde door, in hemelsnaam!’

Als je bij de lunch aanwezig zult zijn, laat het dan tevoren aan ons weten. We houden als eindtijd aan: 14.45 uur

Margriet Goddijn (m.m.goddijn@hetnet.nl)

Kees Sluis (sluiskimm@planet.nl)


ma 01-11-2021

Meditatie op maandag

Stiltemeditatie in zen-stijl. ‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenleraar. Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en delend met anderen. Al doende ook onderscheidend wat recht en wat krom is. Leven puttend en leven gevend.

Op maandag van 18-19 uur in de Kerk (of Sakristie of Grote  Zaal – afhankelijk van de Coronamaatregelen)

Voor informatie: Riet Spierings
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,- per keer


wo 03-11-2021

Meditatiekring In de ruimte van de stilte

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie, het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat groter is dan je zelf en vraagt om eerbied. We doen dat door stiltemeditatie, tekst, beweging en muziek.

Begeleiding Dick de Korte en Tineke Dijkstra

Plaats: Grote zaal van de pastorie

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Data: Tweewekelijks vanaf 8/9/2021

Voor informatie:   Tineke Dijkstra
contact via – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl


vr 05-11-2021

50+ Groep

De kern van de Dominicus 50+ groep is steeds: samen komen met aandacht voor elkaar. Onze activiteiten lopen uiteen van elkaar vertellen over de gedachten over het leven, samen mediteren, samen zingen, een boek of film bespreken, samen op stap gaan en samen creatief bezig zijn met schilderen en tekenen.
Op elke 1de vrijdag van de maand van 14 – 16.30 uur in de Grote Zaal ( 1/10 en 7/1: Keuken en 3/6/22: buiten)

Bijdrage € 1,– voor koffie/thee.

Voor informatie en opgave:
Marie-José Goedmakers
bereikbaar via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10