foto-links

raamdom-gr

za 03-12-2022

100 jaar Bernard Huijbers - Lieddag

Dit jaar zou Bernard Huijbers 100 jaar oud zijn geworden. Zijn vele liturgische composities én zijn opvattingen over liturgie en liturgische muziek hebben hun stempel gedrukt op de liturgische praktijk in Nederland. Hoe kunnen we Huijbers beter vieren dan door met velen een selectie uit zijn omvangrijke liturgische oeuvre te zingen?
Tijdens deze lieddag in ‘zijn’ Dominicuskerk zingen we uitsluitend muziek van Huijbers, uit zowel zijn Amsterdamse als zijn Franse periode.
Ook op deze dag: de presentatie van het boek
Een vat vol geest en leven – Bernard Huijbers, 1922-2022’ (eindred. Martin Hoondert).

Programma:
10:00 kerk open
10:30 welkom en zingen
12:30 – 13:30 lunch (zelf meenemen)
13:30 presentatie boek
14:00 zingen
16:00 afsluiting, ontmoeting en boekverkoop

Mmv Gerard Swüste, Kees Kok en Wilna Wierenga.
De zang (een- en meerstemmig!) wordt aangevuurd en ondersteund door leden van de koren van de Dominicusgemeente Amsterdam en Ekklesia Amsterdam.
Piano, orgel en muzikale leiding: Arjan van Baest, Henri Heuvelmans en Tom Löwenthal.

Kosten deelname: € 15,- (inclusief alle koorpartijen). Pinnen kan (graag!).
Graag aanmelden vóór 15 november via: lieddaghuijbers@gmail.com

 


zo 04-12-2022

Kerk: Levende stenen

2e zondag van Advent, serie ‘geloven in stilte en gebed’, meditatieve viering

Lezing 1Petrus 2: 4-5
Overweging door Eva Martens

Advent wordt traditioneel gezien als een tijd van inkeer, verwachten, verstillen. Tegelijk is de tijd voordat God als mensenkind op aarde komt chaotisch: vol rampspoed, onheil en duisternis. Dat is in de Schrift zo, en vandaag ook. Het is dan verleidelijk om jezelf terug te trekken in het spirituele, de wereld even te vergeten. Toch roept het evangelie op om contemplatie te combineren met actie.
In deze meditatieve viering onderzoeken we uitnodiging om ‘levende stenen’ te zijn. Om, zo beperkt als we zijn, bouwsteen te zijn voor iets groters.

Voorbeden We vinden het fijn om u te betrekken bij de voorbeden. Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien? Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbede’ & datum, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst kunnen degenen die de dienst thuis volgen aansluiten bij de Koffie-via-Zoom.
U kunt de diensten via internet volgen: klik daarvoor hier

 


zo 04-12-2022

Koffie-via-Zoom

Na de dienst is er een Zoom-bijeenkomst voor diegenen die de dienst digitaal volgen om elkaar te zien en bij te praten (- we doen dit zolang er genoeg belangstelling voor is en het organisatorisch mogelijk is).

Vlak na de dienst, vanaf ca. 11.50, kunt u via de link hieronder binnenkomen in de Zoommeeting:
*klik hier voor de Zoom-meeting*

Een lid van de Zoom-groep zal u dan ontvangen en het gesprek begeleiden. Zodra er meer dan 10 deelnemers zijn zal de gastheer of gastvrouw de aanwezigen in een aantal kamers verdelen zodat u met wat kleinere groepen bij elkaar bent.

U heeft voor het gebruik van Zoom een laptop/tablet/pc/smartphone met microfoon en camera nodig. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ons dat laten weten zodat we u in contact kunnen brengen met iemand die u per telefoon kan bijstaan – mailt u uw vraag en contactgegevens naar het secretariaat.


zo 04-12-2022

Nicolaasvesper

De Raad van Kerken Amsterdam nodigt u van harte uit voor de oecumenische Nicolaasvesper op 4 december om 17:00 in de R.K. Nicolaasbasiliek.

Sint Nicolaas is méér dan de goede Sint. Als patroon van zeelieden en havensteden is hij al sinds de 13e
eeuw de beschermheilige van Amsterdam. Rond zijn feestdag en aan het begin van de Adventstijd komen we samen voor een vesper. Dit jaar zijn we daarvoor te gast bij de Nicolaasparochie en delen zo mee in de afsluiting van haar ‘Nicolaas Jaar’.

Op 6 december organiseert de Nicolaasparochie in dat verband een bijzondere avond in het theater van de Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland.  Die avond zal voor het eerst de Nicolaaspenning worden uitgereikt.  Zie daarvoor dit bericht.


ma 05-12-2022

Meditatie op maandag

‘Het doel van mediteren is te kunnen leven’, zegt een zenmeester.
Leeg worden van wat ons bovenmate bezet houdt. Om vanuit een diepe bron nieuwe energie te putten, nodig voor onszelf en om te kunnen delen met anderen.

Wekelijks op maandag van 18 – 19 uur in de sacristie of in de kerk. Geen meditatie op 26 december. Bijdrage € 2,- per keer.

Voor informatie en opgave : Riet Spierings, 020-6842508, / 06-20804454,
mail: rietspierings@planet.nl


di 06-12-2022

Verdiepingsdinsdagen Advent 2022

In deze advent, de tijd van inkeer en verwachting van de komst van het licht, midden in de duisternis, proeven we in de vieringen op zondag van wat stilte en gebed ons te zeggen hebben.
De serie diensten deze Advent heet ‘Geloven in Stilte en Gebed’.
Graag bieden pastores Eva Martens en Arjan Broers opnieuw de verdiepingsdinsdagen aan, live in de pastorie aan de Spuistraat én online.
Het is fijn als je de viering van de zondag tevoren hebt meegemaakt, maar het hoeft niet.

Stilte kan iets bedreigends hebben, liever zorgen we voor drukte in ons leven of zelfs in onze huizen en winkelstraten.
Stilte kan kaal voelen of eenzaam. Toch zeggen alle wijzen dat ze essentieel is, dat er misschien zelfs iets van God in te ontmoeten is.
In de Dominicus merken we hoe intens gedeelde stilte kan zijn.
In die stilte kan ook gebed opborrelen – en dat is zo mogelijk nog spannender. Vaste formules, dat gaat nog wel, maar durf je in gebed te brengen wat er diep in je leeft?
En ga je het risico aan dat je, door je gebed heen, verandert?

De verdiepingsdinsdagen zijn een mengeling van meditatie, leerhuis en ontmoeting.

29 november 2022
6 december 2022
13 december 2022
20 december 2022

Steeds van 11.00u-12.30u live, Spuistraat 12a, Amsterdam (Pastoraatskamer)
En van 19.30u-20.30u online via zoom (u vindt de link tzt hier)

Graag aanmelden via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl (vermeldt u  aub of u in de ochtend naar de pastorie of ’s avonds bij de Zoom-meeting wilt komen)


di 06-12-2022

Bijbellezen: Prediker

We zullen 4 avonden met Gerard Swüste Prediker lezen aan de hand van zijn laatste boek – 22/11, 6/12, 10/1/23 en 24/1/23

We beginnen op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 in de Grote Zaal. Om 19.15 staat de koffie klaar.
Bijdrage € 5 per keer voor koffie/thee en kopieën.

Voor informatie en opgave Anne-Marie Hauer, 020-6452595, a_mhauer@hotmail.com, en Betsie Wessendorp, 020-6972128, piet.smit2000@planet.nl


di 06-12-2022

Heerlijk heilig avondje in de OBA

Wie krijgt de allereerste Nicolaaspenning? Deze nieuwe onderscheiding wordt tijdens het symposium Heerlijk Heilig Avondje uitgereikt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op 6 december, de naamdag van Sinterklaas. De penning is bestemd voor een persoon of een organisatie die zich onbaatzuchtig heeft ingezet voor de stad Amsterdam. Iemand die handelt in de geest van stadspatroon Sint Nicolaas. Volgens de legende wierp hij bijvoorbeeld goudklompjes door het raam als bruidsschat voor drie jongedames die zodoende niet tegen hun zin in de prostitutie hoefden.

Voor de Nicolaaspenning kan iedereen nog kandidaten opgeven tot 25 november: nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl

Jury: Jacobine Geel (voorzitter College van Rechten van de Mens), Corine van der Loos (Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam), José Manshanden (directeur GGD Amsterdam), Frank Paauw (korpschef politie Amsterdam), Eric Fennis (pastoor Nicolaasbasiliek)

Tijdens het Heerlijk Heilig Avondje, de afsluiting van afgelopen Nicolaasjaar over de stadspatroon, spreken onder anderen filosofe Désanne van Brederode en auteur Nicolaas Matsier. Hij leest zijn Sint Nicolaasverhaal voor, dat hij speciaal voor de gelegenheid schreef.
Alle Amsterdammers zijn welkom op deze Nicolaasavond met aansluitende borrel. Deelname gratis.

Plaats: OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam
Tijd: 6 december van 19.30 tot 21.00 uur
Aanmelden: graag via: nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl

 


wo 07-12-2022

Sacred Dance

Samenkomen in een cirkel, elkaar de hand reiken, inspirerend en helend met elkaar dansend voortgaan, de vreugde en de stilte delend, de harmonie hervinden.

Vooraf koffie/thee drinken in de keuken; aanbellen pastorie Spuistraat 12.

Woensdag van 11:00 – 12.30 uur in de kerk op 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 30 november, 7 en 21 december. Bijdrage €2 per keer.

Voor informatie en opgave: Lies Salzmann, 020-4821533, liesliesje@hotmail.com


wo 07-12-2022

Vrouwenlichaam in verandering

‘De overgang, dat is eigenlijk een spirituele zwangerschap’, zei eens een wijze oude dominee.

Het vrouwenlichaam en daarmee ook haar leven is voortdurend in verandering. We komen veel duiding tegen van dat soort processen, maar veelal klinken die heel medisch, of psychologisch. De spirituele kant blijft vaak onderbelicht, terwijl die juist het perspectief kan geven op wat er in die onzekere tijden tot bloei wil komen.

In deze gespreksgroep verkennen we met teksten en bezinningsoefeningen de binnenkant van de lichamelijke, sociale en spirituele werkelijkheid van onze levensfase. We spreken, schrijven en zwijgen er samen over.

Vrouwen van alle leeftijden zijn welkom. Er is plaats voor 12 deelnemers.
Elke 1ste woensdag van de maand om 19.30 uur in de pastoraatskamer. Bijdrage € 3,– per keer voor koffie/thee.
Je meldt je aan voor de hele cyclus, dus niet per keer. Natuurlijk kun je best een avond missen. Maar wel fijn als je laat weten als je niet komt.

Aanmelden bij Eva Martens, 06-49393935, evalmmartens@gmail.com.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12