foto-links

raamdom-gr

Erik Borgman ‘Alle dingen nieuw’ – een theologische bijspijkercursus

Decennia lang hebben wij gemeend dat we de grote woorden uit de christelijke traditie klein moeten maken willen ze ons nog kunnen aanspreken. Hun betekenis moest aan onze situatie worden aangepast – sommigen menen dat nog altijd. De tijd lijkt gekomen weer eens te onderzoeken hoe deze woorden – en de realiteit waarover zij spreken – óns kunnen veranderen. In vier avonden presenteert Erik Borgman wat hij ziet als de zeggingskracht van grote woorden uit de christelijke traditie. Een theologische bijspijkercursus met een existentiële dimensie.

Data: dinsdag 4 en 18 maart, 1 en 15 april 2014
Plaats: grote zaal van de pastorie van de Dominicuskerk, Spuistraat 12 Amsterdam
Tijd: 20 tot 22 uur
Kosten: 30 euro
Aanmelding: bij Juut Meijer (juutmeijer@versatel.nl)

1. Geloven
Geloven is per definitie onzeker, maar in de Bijbelse verbeelding niettemin reserveloze overgave.
Is het begrijpelijk om alles op de kaart van de dragende en scheppende Liefde te zetten?

2. Jezus Christus
We zijn niet vrij, maar we zijn bevrijd, op weg naar vrijheid als een belofte. Jezus heeft deze weg belichaamd en ge-opend in zijn leven en lijden, zijn dood en verrijzen. Daarom is hij op een bijzondere wijze ‘ikoon’ van God. Dit is de christelijke oerervaring die de traditie wil doorgeven. Kan dat?

3. Geest en kerk
In Jezus’ naam weten mensen zich samengeroepen. Niet om de zoveelste vereniging te vormen, een club van gelijkgezinden, waar onze stemmen gelden, maar om deel te worden van het nieuwe lichaam van de gezalfde Jezus en de tempel van zijn Geest. Onbegrijpelijk wellicht, maar essentieel.

4. God
God is tegelijkertijd onze oorsprong, onze dragende grond en ons doel. Deze God kunnen mensen midden in het leven ontmoeten, maar blijft tegelijkertijd de altijd onbekende.
Het mysterie van de Liefde als de diepste waarheid: het is de samenvatting van alles.

Over Erik Borgman
Erik Borgman is theoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Vrij Nederland riep hem in 2008 uit tot een van de twaalf scherpzinnigste denkers van Nederland. Hij is een geziene gast op radio en TV en schrijft regelmatig in Trouw (theologisch elftal) en andere dagbladen. In de Dominicusgemeente in Amsterdam maakte hij deel uit van het Liturgisch Team en hij is nog altijd gastpredikant.