foto-links

raamdom-gr

Dominicuskrant mei

In de Dominicuskrant van mei onder andere:

Interview met Agnes van der Veen en Erik van Aert
door Jaap albronda en Herman Huijmans

Het Krachtig Vrouwelijke uit de oudheid
Gre de Groot

Zal er ooit vrede en rechtvaardigheid zijn?
Chris de Leeuw
BERICHTEN
Alle dingen nieuw – 4 avonden Erik Borgman
Nieuws uit de werkgroep pastoraat
Een weekend naar Bergen aan Zee als 50e vrouw
Verdieping aan zee, een persoonlijke impressie
Aanbeveling van het boek: “Na dit leven”
Impressie van zondag 6 april
Terugblik op de Schipholwake
Lezing J.J. Suurmond
RUBRIEKEN
Bericht van het pastorale team
Juut Meijer
Column Antje Schram: Witte donderdag
Tour de Chant: Hoor. Maar ik kan niet horen
Gerard Swüste
Boekbespreking: De Omweg van Gerbrand Bakker
Herman Huijmans
Dominicusbron
Herman Huijmans