foto-links

raamdom-gr

Dominicuskrant juni

De Dominicuskrant van juni gaat over thuiskomen. Met hierin een terugblik op het tweede lustrum van de vijftigplusgroep, een groep waarin men zich veilig voelt, elkaar inspireert en zelfvoorzienend is. Een stukje Dominicus.
Laura Faber geeft in het interview haar visie op haar ‘thuiskom-moment’ in de Dominicus.

Jacqueline Raven, coördinerend redacteur van dit Dominicusnummer kwam laatst onderstaande tekst tegen. Ik realiseerde me dat deze tekst eigenlijk een samenvatting is van wat de Dominicus is:
‘Relatie is niet een plaats van aankomen en vestigen.
Het is een veilige plek om vanuit te vertrekken en je weg te gaan.’
Laten we met elkaar de Dominicus levend houden!

Als redactie willen we heel graag een beroep doen op uw inbreng voor het komende Jubel- , eh, Jubileumjaar. Volgend seizoen bestaat de Dominicus 50 jaar. In de volgende jaargang van de krant blikken we vooruit. Tot hier zijn we als gemeente gekomen, hoe gaan we verder? Gemeente zijn we samen; een ieder is daarbij onmisbaar. Hoe ziet u onze toekomst? Voor u ligt een hele zomer om u daarop te bezinnen, laat het daar niet bij en laat ons weten wat u vindt, denkt, wenst. Uw inzending wordt zeker beloond.
De coördinerend redacteur voor september is Herman Huijmans. Kopij graag aanleveren vóór 15 augustus aan: huijmans@planet.nl

Inhoudsopgave Dominicuskrant juni

In het begin was de Dominicus de enige plek waar ik in contact kwam met mijn gevoel
Interview met Laura Faber
Dominicus 50 jaar
Oproep van de redactie
Rectificatie Blikopener
Door Claartje Kruijff
Blikopenerproject ‘Iets bij de koffie’
Een project in Utrecht
Tweede Lustrum vijftigplusgroep

Berichten
Impressie van een Dominicusganger: ‘Alle dingen nieuw’ van Erik Borgman
Paaszondag
Advertentie Laura Faber
Impressies uit Argentinië – Brazilië
Oproep Bijbels Museum
De bezieling Christelijke inspiratie voor het leven van alledag
Korte oproep van de redactie

Maandelijkse rubrieken
Boekbespreking
Column
Tour de Chant, een lied onder de loep
Dominicusbron
Infopagina
Colofon