foto-links

raamdom-gr

Dominicus zoekt supporters

De Dominicus is een ambitieuze gemeente, volop energie, creativiteit en plannen: een vernieuwde website, het orgel in perfecte staat houden en de nodige verbouwingen. Daarnaast willen we de zondagse vieringen blijven streamen, aantrekkelijke activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren, experimenteren met muziek, en nog veel meer.

Maar aan dit alles hangt een prijskaartje. De begroting voor 2020 geeft een tekort aan van € 10.000. De vaste uitgaven zijn flink gestegen terwijl de vaste bijdragen met € 8.000 per jaar zijn afgenomen. Alleen op basis van die vaste bijdragen zijn we in staat het beleid voor de toekomst te bepalen.

Daarom voert de Beheercommissie actie. Alleen met nieuwe supporters kunnen we onze plannen waarmaken! Helpt u mee ?

Zeg dan, liefst vandaag nog, een vaste bijdrage toe. Dat kan heel eenvoudig met dit formulier. En als u al een vaste bijdrage overmaakt: ziet u kans het bedrag te verhogen en/of om te zetten in een periodieke schenking?

Namens de Dominicus: hartelijk dank !

PS: U kunt uw vaste bijdragen aftrekken van uw belastingaangiften. Neem voor informatie over de spelregels en mogelijkheden contact op met onze
penningmeester: Theo van Kamp, e-mail: v.kamp@kpnplanet.nl.
Ook eenmalige giften zijn erg welkom op IBAN: Nl 05 INGB 0000 217695 of op onze nieuwe rekening bij de Triodosbank: NL 12 TRIO 0788 8224 46, t.n.v. Kerkgenootschap Dominicusgemeente Amsterdam.