foto-links

raamdom-gr

Aanpak Corona & de Dominicus

Op 23/3 heeft de overheid aangescherpte aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus en de reeds op 12/3 en 15/3 genomen maatregelen verlengd t/m 1 juni april a.s. (u vindt het overheidsnieuws hier).

Voor de Dominicus betekent dit dat we het eerder genomen besluit omtrent de zondagdiensten verlengen (zolang als door de overheid voorgeschreven), en dat daarnaast ook de activiteiten in het groepenprogramma (Dominicus door de week) gedurende deze periode niet zullen doorgaan.
Pastores, Liturgisch team, Beleidsraad, werkgroep Pastoraat en anderen zijn reeds begonnen met alternatieve manieren om met elkaar verbonden en in contact te blijven – zoals b.v. een podcast naast de diensten. Ook denken we over de consequenties voor onze zondagdienst.
We houden u op de hoogte – via deze website, facebook, nieuwsbrief, of podcast (en heeft u contact met Dominicusgangers die geen internet hebben? Geeft u dit aub door!).

Wij krijgen van verschillende Dominicusgangers het aanbod om te helpen. Hebt u hulp nodig ? Laat het ons weten – dat kan via de pastores, via de contactgroep of via het secretariaat. Wellicht kunnen wij u dan in contact brengen met iemand in uw buurt die wil helpen.

Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens van de pastores en de werkgroep contact die klaar staat voor telefonisch contact – en de link naar informatie van de overheid omtrent het Coronavirus.

Zondagdiensten v.a. 15 maart alleen te beluisteren
De overheid heeft een dringend advies gegeven om t/m 6 april a.s. geen
bijeenkomsten met meer dan 100 mensen te organiseren of te bezoeken i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus. Omdat bezoekers van de Dominicus uit een groot gebied afkomstig zijn en er ook relatief veel mensen uit meer vatbare groepen naar de diensten komen heeft de Beleidsraad in overleg met het Liturgisch Team besloten om de komende zondagen kerkdiensten te houden zonder bezoekers. Dat wil zeggen dat u de diensten thuis kunt beluisteren via onze website maar dat we u dringend vragen deze zondagen niet naar de kerk te komen.

Let wel: de diensten gaan door – maar alleen via onze website op de pagina ‘Luister’. Wij nodigen u van harte uit op deze zondagen via internet aan de dienst deel te nemen en ons zo met elkaar verbonden te weten. De orde van dienst vindt u tijdig op de website. Het is mogelijk dat het beleid gewijzigd of aangepast wordt – houdt u dus onze website in de gaten!

De dienst die onze uitzendingen verzorgt, Kerkdienstgemist.nl, doet er alles
aan om voldoende capaciteit te hebben, maar leest u de aanwijzingen op onze ‘Luister’-pagina om storingen te helpen voorkomen.U kunt aan de collecte bijdragen via Givt – op dezelfde ‘Luister’-pagina of steunt u ons via een overschrijving: onze bankrekening vindt u hier – net als onze contactgegevens.

We hopen dat we hiermee een besluit nemen dat op uw begrip en medewerking kan rekenen en dat iedereen gezond en wel blijft.
Laten we samen blijven zingen, samen luisteren en bidden en we verheugen ons erop elkaar weer te zien,

Jan van der Meulen en Alle van Steenis (voorzitters BR & LT)

PASTORAAT 
De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. Tel/mail: 020 -6226171
Evamartens@dominicusamsterdam.nl|Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl
Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er telefonisch contact mogelijk met leden van de contactgroep. Bel met Arie Kempkes, tel. 06-47452143

Meer informatie over de richtlijnen rondom het Corona-virus vindt u hier:
Informatie van de overheid
Richtlijnen rondom het corona-virus van de PKN

Vragen over dit bericht? Stelt u die bij voorbaat via de mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
Bericht gepubliceerd 12/3/2020, bewerkt 24/3/2020