foto-links

raamdom-gr

Dominicus door de week- twee nieuwe groepen bijbellezen

Wees welkom in mijn huis: bijbelse teksten over vreemdeling en gastvrijheid. Abraham trok weg uit zijn land. Mozes idem, maar nam een heel volk mee. Jozef en Maria vluchtten met hun pasgeborene. De verhalen van toen zijn ook de verhalen van nu. Vrijwillig of genoodzaakt trekken mensen weg. Onderweg worden zij verjaagd, hartelijk onthaald of gedoogd. Wat leert de bijbel in deze? Vooruitlopend op de zondagse diensten exploreren we bijbelteksten over vluchten, vreemdeling zijn, thuiskomen en gastvrijheid. We bekloppen oude teksten op betekenis en wijsheid bij de vragen die de actualiteiten oproepen. Inleiders zijn degenen die daarna over betreffend thema gaan preken in de veertigdagentijd. Opgave s.v.p. voor de hele reeks bij Mirjam Wolthuis, mirjam.wolthuis@icloud.com. 6 februari – Mirjam Wolthuis, 13 februari – Juut Meijer, 27 februari – Janneke Stegeman, 5 maart – Gerard Swuste. Zaterdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur.

Een tweede groep heeft de titel De weg van de mens en is een vervolg op de dinsdagavonden bijbellezen in het jubileumjaar. Velen van ons werden enthousiast en willen meer. Daarom vanaf 23 januari een nieuwe cyclus waaraan iedereen mee kan doen. We lezen nu teksten uit Exodus. In 10 avonden gaan we dieper op de teksten in en zoeken naar onze eigen momenten van Uittocht. Wat betekent dat voor ons in deze tijd? Door onze ervaringen te delen met elkaar, blijken ‘oude’ woorden verrassend actueel te kunnen zijn! Inleiders van binnen en buiten de Dominicus helpen ons op weg. Je kunt één, meer of alle keren meedoen. Voor te lezen teksten en de inleider: zie deze website onder ‘kalender’. Dinsdagen 26 januari, 9 en 23 februari, 8 en 22 maart, 5 april, 3, 17 en 31 mei, 14 juni van 19.30 – 21.45 uur.  Contactpersoon en opgave Anne-Marie Hauer, a_mhauer@hotmail.com.