foto-links

raamdom-gr

Dominicus door de week

Je doet het allemaal wel eens, de een wat vaker dan de ander; je afvragen wie je bent, waar je voor staat en hoe je dat laat zien. Ook wij als Dominicusgemeente. En dat resulteerde onder meer in deze nieuwe website en het motto waaronder we ons laten zien: verbinden en verdiepen.

Door de week krijgt deze ambitie vorm in een rijk activiteitenaanbod. Zo zijn er vele soorten groepen waar ieder wel iets van zijn/haar gading kan vinden. Voor wie praten wil of juist mediteren, voor wie leeftijdgenoten wil ontmoeten of juist andere generaties.

Zo biedt onze pastorie door de week onderdak aan twee meditatiegroepen, verschillende jongerengroepen en een  50+ontmoetingsgroep.
Onder de titel Blikopener brengen we een programma voor mensen tussen de 25 en 45 jaar al dan niet met een gezin. Thema’s als stress en verlies komen hier in aan de orde.
Onze themagroepen ‘Zin zonder Werk’ en ‘Bidden’ zijn gericht op ontmoeting en gesprek over een specifiek onderwerp. Uitwisseling en aandacht voor elkaars verhaal zijn de uitgangspunten.
In het voorjaar is er een vrouwenweekend ‘Vrouwen aan Zee’, een weekend door en voor vrouwen. Gezinnen treffen elkaar op het familieweekend in juli, waar kinderen én ouders aan hun trekken komen.

Vaak gaat verbinden samen met verdiepen. Daar zijn onze filmavonden met maaltijd een prima gelegenheid voor. Samen eten, een mooie film zien en napraten.
Bij bibliodrama  (her)ontdek je een bijbelverhaal door je in te leven in de figuren uit het verhaal en deze uit te beelden.

Degenen die meer intellectuele verdieping zoeken, zullen de drie studieavonden met Frans Maas getiteld ‘Spiritualiteit; wat en hoe?’ aanspreken of de lezing door Palmyre Oomen over de vrije wil. Zoals in de joodse traditie is er een joods leerhuis, dat in september weer van start gaat, ditmaal over het boek Genesis.
In het komende jaar, waarin de Dominicus 50 jaar bestaat, lezen we elke week uit de bijbel en proberen we, zoals zo kenmerkend is voor de Dominicus, deze verhalen opnieuw te verstaan.
Spirituele verdieping vinden we ook bij een mystica als Julian van Norwich, aan wie vier avonden gewijd zullen zijn of in ‘Antwoorden op de vraag van de 7-jarige Anco: bestaat God?’

Het is ook feest. Om het 50-jarig jubileum te vieren is er op 18 april 2015 een conferentie. Bovendien krijgt de kerkennacht volgend jaar ook een jubileumtintje mee.

Zo komen ‘verbinden en verdiepen’ tot uitdrukking.
Bekijk ook eens het hele activiteitenprogramma, want er is meer!