foto-links

raamdom-gr

De Dominicuskrant verschijnt op 1 oktober

In deze krant aandacht voor de veranderingen in het Pastoraal Team en het Liturgisch Team en voor de rol van de Beleidsraad bij deze vernieuwingen.

‘Als ik jonger was geweest had ik zeker gesolliciteerd,’ vertelt emeritus-predikant Meindert Boersma. Een interessant interview over de vernieuwingen die hij destijds in ‘zijn’ gemeentes initieerde.

Ruime aandacht voor de 12jarigendienst op 17 september j.l. , en voor de activiteiten van de Werkgroep Kind.

De commissie ‘Legaat Tolhuis’ heeft deze zomer niet stilgezeten. In deze krant geeft de commissie een overzicht van de gekozen projecten, en een toelichting op de monitoring van de beoogde uitvoering.

Tot slot doet de redactie een beroep op u. In de decemberkrant, die uitkomt op de 1e advents zondag, willen we het thema Verlangen’ of ‘Verwachting’ centraal stellen. De redactie nodigt u uit om uw verlangens en verwachtingen met ons te delen. We ontvangen uw bijdrage voor de decemberkrant graag voor 15 november a.s. Meer hierover op pagina 18.

Namens de redactie wens ik u veel plezier met deze krant.

Jacqueline Raeven

Inhoudsopgave:

De Dominicus zit op een kantelmoment                  2

Emeritus-predikant Meindert Boersma

Werkgroep Kind                 9
Serie werkgroepen geportretteerd, aflevering 5

Twaalfjarigendienst        13

Op weg gaan met een verhaal in je hart

Dominicuskoor in Hamburg        15

Berichten:

Van de beleidsraad         6

Allerzielen           8

Claartje Kruijff Theoloog der Vaderlands              8

Kunst in de kerk               12

Oproep Decemberkrant               18

Zomerdiensten 19

Lezers reageren: Van je paard stappen  22

Een keuze van projecten uit het legaat   23

In memoriam, Pieter Kroon        31

Maandelijkse rubrieken:

Van de pastores               7

Tour de Chant: Tijdloos lied        27

Kunst, niet te geloven: Tranen   29

Column: Ik geloof niks   30

Dominicusbron 32