foto-links

raamdom-gr

Corona-maatregelen en de Dominicus

CORONAMAATREGELEN (VRIJWEL) OPGEHEVEN per 20/2/2022

Per 20/2 worden de Coronamaatregelen in de dienst en bij het groepenwerk grotendeels opgeheven. Geen mondkapjes meer, afstand houden is niet meer noodzakelijk. Het zal fijn zijn elkaar weer, zonder beperkingen, te kunnen zien! U bent van harte welkom!

We vragen nog wel om enige voorzichtigheid en vooral respect voor elkaars gevoel van veiligheid. Er zullen bezoekers zijn die nog wel een mondkapje willen dragen en/of afstand willen houden. Daar moet ruimte voor zijn.

En er gelden nog wel de basisregels:

  • geen handen schudden
  • handhygiëne bij de ingang
  • thuis blijven als je je grieperig voelt.

ZONDAGDIENSTEN
We werken vanaf 20/2 niet meer met Kerktijd. nl – u kunt gewoon komen.
Met ingang van 13 maart zullen we weer koffie schenken en we zullen in de dienst de bundels en collecteschalen weer gebruiken.

NIEUWSBRIEF
Wilt u op de hoogte blijven dan verwijzen we u graag naar onze nieuwsbrieven.

ALGEMENE INFORMATIE
Voor algemene actuele informatie over het Corona-virus verwijzen we u graag naar de huidige overheidmaatregelen. Of kijkt u bij het RIVM of op het Corona-dashboard van de overheid
U vindt hier – als u geïnteresseerd bent – informatie van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)

(dd 15/7/2020, laatst bijgewerkt 12/3/2022)