foto-links

raamdom-gr

Coen Teulings, gastspreker op zondag 3 november

In de serie ‘Crisis als kans’ verwelkomen we Coen Teulings, hoogleraar economie UvA en Cambridge, voormalig directeur Centraal Planbureau (en in zijn jeugd Dominicusganger).

Het vergeven van fouten en schuld is een wezenlijk thema in de verkondiging van het christendom, net als de oproep tot naastenliefde. Maar hoe ver reiken onze mooie gedachten over solidariteit en het vergeven van schuld? Binnen de Europese Unie lijken deze christelijke waarden op politieke grenzen te stuiten. Jozef stelt zijn broers onmogelijke eisen totdat zijn verlangen naar hereniging het wint van zijn behoefte om te straffen.

Lezing: Genesis 44, 18 – Genesis 45

In deze viering gedenken we de overledenen.