foto-links

raamdom-gr

Claartje Kruijff verkozen tot Theoloog des Vaderlands

Claartje Kruijff is vanavond verkozen tot Theoloog des Vaderlands, gefeliciteerd Claartje! 

Samen met Almatine Leene, predikant in de NG Kerk Stellenbosch-Wes in Zuid-Afrika, docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool in Zwolle en auteur; Rikko Voorberg, theoloog, community artist, opiniemaker, auteur en oprichter van de PopUpKerken was Claartje Kruijff, psycholoog, theoloog, auteur, predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam, pastor en gesprekspartner buiten de kerk, genomineerd.

Het komend jaar gaat Claartje met een denktank aan de slag rondom het Onze Vader. Een denktank die vragen stelt, verdieping zoekt en gezamenlijk schrijft over kernthema’s uit het alom bekende gebed: het Onze Vader. Wie is ons? Wie of wat is ons heilig? Geef ons heden ons dagelijks brood, Verlos ons van het kwaad.

“Ik gun mensen – voornamelijk buiten de kerk – die met lege handen staan – taal, woorden, en ruimte om over de dieptedimensie van het bestaan te spreken. Ik wil mensen buiten de kerk bereiken en hen woorden en ruimte teruggeven waar ze naar verlangen. Hun taal, hun gespreksruimte die ze kunnen opdelven en die aansluit bij de oeroude verlangens die mensen hebben.”

Zondag 8 oktober houdt Claartje Kruijff in de Dominicus een overweging over tevoorschijn komen, je kwetsbare gezicht laten zien. Wat kan leven Coram Deo, voor het aangezicht van God, voor ons betekenen? Weet je van harte welkom.

Video: De Elevator pitch van Claartje Kruijff tijdens de Nacht van de Theologie. Bron: Nacht van de Theologie.