foto-links

raamdom-gr

Brandende kwestie met Claartje Kruijff

Het is niet gemakkelijk om uit de dagelijkse hectiek te stappen en je af te vragen wat je nu echt belangrijk vindt, in je relaties met anderen, in je werk, in de grotere wereld. Je zou dat proces menswording kunnen noemen. Dat houdt voor mij in dat je dichter bij jezelf komt, inclusief je eigen kwetsbaarheid. Dat je de moed kunt opbrengen om kleur te bekennen, je hand uitsteekt naar anderen, maar ook hulp van anderen durft te ontvangen. – Claartje Kruijff, voorganger in de Dominicus, stond dit weekend in Het Financieele Dagblad over haar ´brandende kwestie´.

De rubriek Brandende Kwestie met Claartje Kruijff ´We moeten het verlangen naar verbondenheid meer ruimte geven´ is in zijn geheel te lezen via de website van het fd.

Sinds 2009 is Claartje Kruijff als voorganger verbonden aan de Dominicus. Ze gaat met regelmaat voor in de diensten en is de kartrekker van het toekomstgerichte project Blikopener .
Claartje Kruijff studeerde psychologie in Leiden en werkte zeven jaar als consultant voor een Amerikaanse firma in Amsterdam en Londen. Ze maakte een ommezwaai en studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Claartje is getrouwd en moeder van drie dochters.
‘Niet religieus opgevoed heb ik als zoekende ziel mijn weg gevonden naar de kerk. En mijn zoektocht is nog lang niet afgelopen! En juist omdat ik mij zo vrij voel om dit te zeggen en te ervaren voel ik mij thuis in de Dominicus.’