foto-links

raamdom-gr

Bestuur

De Beleidsraad (BR) is het democratisch gekozen, algemeen bestuur van de Dominicuskerk. De gemeente kiest de BR-leden voor een termijn van 4 jaar. De Beleidsraad heeft de uitvoerende taken grotendeels gedelegeerd aan diverse vaste werkverbanden. Het bestuur voert de algemene coördinatie en is verantwoordelijk voor het beleid.
Hieronder vindt u de contactgegevens van de leden en (tussen haakjes) hun aandachtsgebieden.

Leden Beleidsraad per 1 januari 2013:

Jan Bade, Jan van Wassenaar Obdam 14–huis, 1057 JR Amsterdam, 020 772 31 83 / 06 525 032 07, jan.bade@gmail.com (Externe betrekkingen en Beheer, benoemd per 1 januari 2013)
Ankie Knijnenburg, Nachtegaallaan 47, 3741 WT Baarn, 035 622 3000 / 06-129 285 76, aknijnenburg@xs4all.nl (externe betrekkingen en werkgroep PR, benoemd per 1 januari 2012)
Joanne Kruijswijk Jansen, Archimedesplantsoen 27-hs, 1098 JW Amsterdam, 020 675 36 65, jhkj1@xs4all.nl (Notuliste, gestart op 1 januari 2011)
Ans Pieper, Bergblauwstraat 30, 1503 MD Zaandam, 075 612 55 04, anspieper@hetnet.nl (lid van het dagelijks bestuur, diaconaat en pastoraat, benoemd per 1 januari 2012)
Gerrit Sepers, Stadsring 145, 3817 BA Amersfoort, 033 461 34 95, beleidsraad@dominicusgemeente.nl, Secretaris van het dagelijks bestuur, Pastoraat en Diaconaat, benoemd per 1 januari 2011)
Agnes van der Veen, agnesvdveen@gmail.com (Liturgie, benoemd per 1 januari 2013)
Mart Vogten, Den Ilp 40, 1127 PD Den Ilp, 020 482 34 52 / 06 113 613 76, martvogten@hotmail.com (Liturgie, benoemd per 1 januari 2010)
Stan van Walstijn, Koningin Wilhelminalaan 90, 2274 AL Voorburg, 06 226 721 57, vanwalstijn.advies@hetnet.nl voorzitter, Beheer, benoemd per 1 januari 2011)