foto-links

raamdom-gr

Berichten uit de Beleidsraad

Een overzicht van de lopende zaken waar de Beleidsraad (BR) in oktober mee bezig was:

–           een nieuwe voorzitter voor het Liturgisch Team (LT):  dit wordt Alle van Steenis. Hij zal, als niet-liturg, fungeren als technisch voorzitter, voorlopig voor een kennismakingsperiode. Daarna kan hij op voordracht van het LT door de BR benoemd worden als lid van het LT.

–           verkiezingen voor de BR. Er zijn drie vacatures, twee ontstaan vanwege regulier aftreden en de derde, omdat voorzitter Anne Marie Hoogland vertrekt nu haar partner Alle voorzitter van het LT wordt. Een onverenigbaarheid van functies, vinden zij. De verkiezingen worden gehouden op zondag 10 december a.s.

–           de vacature voor een pastor. De  wervingsadvertentie is begin oktober verschenen in Trouw en andere bladen, we hopen op een goed aanbod van gegadigden.

–           de naderende pensionering van Emile Linssen, onze secretaris/beheerder. De Beheercommissie is bezig met onderzoek naar de verhuurmogelijkheden van de kerk en pastorie, de uitslag zal mede bepalen hoe de functie van de opvolger/ster van Emile eruit zal zien.

Lees voor een uitgebreider verslag de Dominicuskrant van november die vanaf 5 november te koop zal zijn in de Dominicus