foto-links

raamdom-gr

Bericht van het LT

Lieve mensen van de Dominicus
Op verzoek een kleine bijdrage voor de nieuwsbrief van de Dominicus met betrekking tot de zomerdiensten. Vanuit het L.T. kijken wij terug op een lange periode van vieren met behulp van podcasts. Met dank aan velen is dat tot een succes geworden. Ik wil heel graag Wim Coenen bedanken voor de ondersteuning die wij , naast Frederik, hierbij kregen. Dat was echt fijn.

Heel veel feedback vanuit de gemeenschap, als ook bemoedigende lof mailtjes, hebben ons geholpen in deze zoektocht. Dank voor de intense betrokkenheid.

Wij zijn blij dat we met ingang van 5 juli konden starten met vieringen vanuit de Dominicus. Het is echt anders om van onder ons eigen dak de viering vorm te geven. Langzamerhand kunnen daar ook meer van U bij aan schuiven. Dat het aantal aanwezige mensen beperkt zal zijn, kunnen wij allen vanuit risico overwegingen begrijpen en waarderen. Gelukkig blijft het mogelijk om mee te luisteren en thuis uit volle borst te zingen. We zullen de diensten in de kerk ook zoveel mogelijk richten op de thuisluisteraar. We blijven dus steeds zoeken naar verbinding met een ieder. Op termijn zal het ook mogelijk worden om beeld te streamen. Dit vraagt om een investering in geld en tijd, maar zal gerealiseerd worden. U wordt hier over geïnformeerd vanuit de Beheercommissie.

De diensten in de zomer zullen ook onder verantwoordelijkheid van het L.T. vorm krijgen. Veelal doen wij dit met eigen L.T. leden en vaste gastsprekers. U heeft al gemerkt dat zingen met z’n allen niet mogelijk is. Het koor kan ook niet in volheid aantreden. Arjen bereid steeds met kleine groepjes de vieringen voor. Er zal bekend repertoire gezongen worden. Wel wordt steeds gezocht naar een lied dat past bij het thema van de viering.

Brood en wijn zal niet fysiek gedeeld worden. Ook niet in de kerk onder de aanwezigen. Wel zal brood en wijn steeds klaargezet worden en zal de tafel nadrukkelijk een plaats krijgen in de vieringen. De uitnodiging tot delen en breken zal wel in woord en gedachte klinken en daarmee een beroep doen op onze verbeelding. Breken en delen in het spoor van Jezus van Nazareth is onlosmakelijk verbonden aan de Dominicus diensten en dat willen wij gestalte blijven geven. Er zal wekelijks een tafelgebed klinken in woord of gezongen lied. En er zullen wekelijks voorbeden zijn vanuit de gemeente.

Zondag 23 augustus zal de laatste zomerdienst zijn. Op zondag 30 augustus vieren wij dan de opening van een nieuw seizoen. Hoe precies dat weten wij nu nog niet. Wel zullen wij u allen tegen die tijd informeren hier over en ook vertellen welke series er gedacht zijn voor het komende seizoen.

Voor nu rest mij u allen een gezonde zomer toe te wensen. We leven in een memorabele tijd en blijven met elkaar op zoek naar het realiseren van verbinding en ontmoeting.
Namens het liturgisch Team,
Alle van Steenis, voorzitter.