foto-links

raamdom-gr

Koorloze zondagen ? – bericht van het LT

Op zondag 27/1/2019 was het voor sommige kerkgangers een verrassing dat er in die dienst geen koor was. We hebben daar van meerdere kerkgangers vragen over gekregen – wat is er aan de hand?

We laten u dat graag weten:

Sinds afgelopen zondag heeft het Dominicuskoor één keer per maand een zondag vrij. Die vrije zondag is niet alleen bedoeld om het koor ruimte en tijd te geven om te werken aan nieuw repertoire en om oudere, lastige stukken eens goed op te halen, maar ook om onder leiding van een zangpedagoog te werken aan zangtechniek. Doel van dat laatste is het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het koor.

Zondag 27/1/2019 was de eerste vrije zondag voor het koor. De afwezigheid van het koor is toen ingevuld met samenzang onder leiding van een cantor. Dat is één van de mogelijke invullingen van een koorvrije zondag, maar zeker niet de enige. Tot aan de zomervakantie komt er naast een cantordienst een paar keer een inloopkoor, is er een Bachcantate met een cantorij, en zijn er zondagen met een cantorij. Het is een experiment met verschillende muzikale invullingen van de diensten. Soms geven die experimenten aanleiding of gelegenheid tot het experimenteren met andere liturgische vormen, zoals zondag 29/1 met een geleide meditatie.

De Dominicus zoals we die nu kennen is ooit ontstaan uit een liturgisch-muzikaal experiment. Vanuit die achtergrond en de solide basis die ons dat oude experiment heeft gegeven, geven we graag de ruimte aan nieuwe experimenten. We zijn een levende gemeente, en we willen graag met onze tijd meegroeien zowel in inhoud als in vorm. Zoekt en groeit u met ons mee?

hartelijke groet,
namens het Liturgisch Team,

Alle van Steenis