foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad – oktober 2020

Op de dag dat dit bericht geschreven wordt, gaan de nieuwe coronamaatregelen ‘s avonds om 10 uur in. Een flinke tegenvaller voor velen van ons, die juist weer ruimte voelden om het gewone leven op te pakken. Het was echter al niet zo gewoon meer de laatste week, na het ‘dringend advies’ van de regering om een mondkapje te dragen in openbare gebouwen. Dat gebeurde dus ook in onze vieringen: zo lang je door de kerk loopt een mondkapje dragen. Inmiddels heeft de landelijke besmettingsgraad en vooral die in Amsterdam ons ingehaald. De kerkdiensten vinden weer louter plaats via de streaming en we mogen nog maar met maximaal 30 personen in de viering zijn.

We zullen het de komende weken hiermee moeten doen, en dan kunnen we het maar beter weer nemen zoals het nu is, en zoals het was in het voorjaar. Gelukkig dragen we het samen! En gelukkig hebben we nu bij het geluid ook beeld. Iemand merkte op: ‘ik ben zo blij met het beeld, je bent er nu als het ware zelf bij!’
En zodra het kan gaat de kerk weer open voor meer bezoekers.

De behoefte aan onderling contact is groot, dat kunnen we merken aan b.v. het meedoen aan de koffiezoom op zondag of op donderdagmorgen. Hier wordt het gemis aan lijfelijke aanwezigheid en ander lief en leed gedeeld. Een vraag om contactgegevens van elkaar ter beschikking te stellen is inmiddels beantwoord: onze secretaris Frederik Lobbrecht is hierin bemiddelaar. Hij neemt vragen om een mailadres of telefoonnummer in behandeling en zoekt hoe die te beantwoorden zonder de privacy te schaden. En dan kan er contact komen tussen twee mensen die ver van elkaar zijn en zo tot een gesprek of een briefwisseling kunnen komen. Frederik is te vinden via secretariaat@dominicusamsterdam.nl, of telefonisch op 020-624 21 83.

In het Liturgisch Team wordt inmiddels al druk gesproken over de mogelijkheden voor het vieren van Allerzielen, begin november, de kerst en de zondagen eromheen, en het nieuwe jaar. Zoals bekend kan het Open Huis in de ‘gebruikelijke’ vorm niet doorgaan dit jaar. Of er in plaats daarvan toch iets gebeurt is nog niet duidelijk. Wel dat we het feest van dit open huis heel erg zullen missen, en niet wij alleen maar alle mensen die hier jaarlijks kerst komen vieren.

In de septembervergadering van de beleidsraad spraken we over de ervaringen met de ‘Mensenbieb’, die de afgelopen zomer twee keer werd georganiseerd. De deelnemers waren over het algemeen enthousiast over hun gesprekken met de ‘levende boeken’. We hebben als gemeente de mogelijkheid om lid van de gelijknamige organisatie te worden, dan krijgen we organisatorische ondersteuning bij de volgende keren dat we een Mensenbieb houden. Het lijkt een aardig idee als Dominicusgangers zelf zouden willen fungeren als levende boeken, een mooie mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen, begrijpen en waarderen in ieders eigenheid!

Een voorstel om het programma ‘Dag jongen van licht’, dat zich afspeelt rond pater Van Kilsdonk, naar de Dominicus te halen, vond algemene instemming. Pater Van Kilsdonk was een vaste bezoeker van onze vieringen, hij had een eigen stoel vooraan rechts naast het koor. Het programma past bij wie we willen zijn als Dominicus, een regenbooggemeente. Wanneer de voorstelling wordt gegeven is nu natuurlijk niet te zeggen.

Hoe we als gemeente financieel deze tweede golf zullen doorstaan, is nog niet te zeggen. Onze verhuurcoördinator Jan Pieter de Jong doet er alles aan om de verhuur zoveel mogelijk door te laten gaan, op kleine schaal en met inachtneming van de coronamaatregelen. Een goed bericht uit de Beheercommissie is dat de inkomsten uit collecten en vaste bijdragen sinds de coronacrisis behoorlijk zijn gestegen. Maar duidelijk is wel dat alle financiële steun – via Givt of op andere manieren – ook de komende maanden heel belangrijk blijft.

Het kerkelijk leven in en rond de Dominicus gaat door, ook in coronatijd. Jean Pierre Rawie spreekt in zijn gedicht ‘Ten geleide’ over het ongeweten pad dat we gaan. Dat kun je van ons pad momenteel wel zeggen, waar gaat het heen? Maar
‘wij vragen niet dan ten geleide
het licht dat soms van gene zijde
voor onze voeten schijnt’.

Daar moeten we het mee doen en dat kunnen we ook, want we hebben weet van dat licht. Dat vieren we elke week, en dat blijven we doen, samen als Dominicusgemeente!

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen