foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad – januari 2021

Het is nog januari als dit bericht geschreven wordt, de 25ste alweer. Het nieuwe jaar is ons geluidloos overkomen, zowel letterlijk zonder vuurwerk als figuurlijk met een stille kerk. Toch willen we als beleidsraad u en jullie allen nog alle goeds wensen voor dit jaar. Het mag nog volgens Wim Kan: tot 5 januari mondeling, tot de 31e schriftelijk en dan niet meer!

Het is een raar jaar geweest en het nieuwe jaar is ook nog steeds niet zoals gewoon. Meer dan dat, de kerk is nog nooit zo leeg geweest tijdens de vieringen: zegge en schrijve 7 mensen die samen de dienst maken en uitvoeren. Een liturg en een voorganger, een musicus en een zanger, een koster en een beeld- en geluidsman (bij mijn weten zijn er geen vrouwen die dit doen), en dat is het. En toch, de vieringen zijn uitnodigend om er online bij te zijn, of nog liever gezegd er ondanks de fysieke afstand in aanwezig te zijn. Nooit klonken de welkomstwoorden zo hartelijk en inclusief, nooit kwamen de teksten van liederen zo indringend over en werden ze zo passend bij de thema’s ervaren, en nooit werden gebeden indringender verwoord. Dat is zoals het verteld wordt door deelnemers aan de wekelijkse koffiezoom na de viering. Er kan toch een gevoel van gezamenlijkheid ontstaan, ondanks dat we elk thuis in onze eigen huiskamer kijken en luisteren, en meezingen en bidden.

De kijk- en luistercijfers tonen dat velen, reguliere bezoekers of niet, de diensten meemaken. En ook de opbrengsten van collecten zijn onverminderd hoog. Bemoedigend voor allen die deze vieringen maken en uitvoeren.

Achter de schermen gaat het kerkelijk werk onverminderd door. De doordeweekse activiteiten van de Werkgroep Pastoraat liggen goeddeels stil. Maar de pastores en de werkgroep pastoraat houden zo veel als mogelijk is contact met bezoekers en zieken. De Werkgroep Diaconaat is actief betrokken bij het binnenstedelijke werk voor dak- en thuislozen, zoals o.a. bleek uit de extra collecte van gisteren voor het project ‘Kerkbed’. Het werk van het Liturgisch Team is zichtbaar in de zondagse vieringen. En de beheercommissie heeft opnieuw de verbouwingsplannen onder handen, nu met een ander architectenbureau dat, behalve dat het de tekeningen maakt, ook behulpzaam is bij het zoeken naar de juiste aannemer en het begeleiden van het hele verbouwingstraject.

Onder de paraplu van de beheercommissie en met mandaat van de beleidsraad fungeert de coronawerkgroep. Daar heeft u al het nodige van gemerkt in de regelingen voor de kerkdiensten en het gebruik van de vergaderlokalen in de pastorie. De werkgroep heeft, mede door de vele wijzigingen in het overheidsbeleid, de handen vol aan het steeds weer aanpassen van de regels. Het is niet gemakkelijk om beperkingen op te leggen waar niemand van ons op zit te wachten. En toch moet het en dat begrijpen we ook allemaal. Loyaliteit is nodig met het overheidsbeleid en ook onderling, om ons aan die regels te houden.

De beleidsraad heeft inmiddels een kandidaat-lid voor de vacature die per 1 januari ontstaan is door vertrek van ondergetekende. Daar zijn we blij mee, welkom Ankie Knijnenburg! Ankie is een bekende in de kerk: ze trouwde in de Dominicus, was lid van het koor en ze is een regelmatige bezoeker. Ook heeft ze ervaring in het beleidsraadswerk. Ze zal drie maanden in de Beleidsraad meedraaien waarna een evaluatie van weerskanten plaats vindt. Dit is dus in afwijking van de normale verkiezingsprocedure, die geen kandidaten opleverde. Zelf heb ik na vier intensieve jaren als lid afscheid genomen van de Beleidsraad, maar ik blijf aan als notulist. En voorlopig zal ik ook deze stukjes blijven schrijven.

Zo gaan we dit jaar verder met elkaar, en hopelijk niet al te lang zonder elkaar. Laten we contact houden en omkijken naar elkaar, dat klinkt elke zondag van het podium. En laten we blijven uitkijken naar de zondag dat we, zoals Henk Hillenaar het onlangs zo treffend verwoordde, ‘schouder aan schouder hier zittend uit volle borst met elkaar kunnen zingen’. Dat was bij het lied ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap …’

Zo moge het zijn voor ons allemaal. Tot ziens in onze Dominicus!
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen (oud-secretaris BR)