foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad – advent 2020

‘Hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was’

Dit mooie kleine gedichtje van Bert Schierbeek lijkt me zo gepast voor deze weken waarin we, de beleidsraad en de werkgroepen, zo bezig zijn met ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’ in onze Dominicus. Zorgeloosheid is momenteel niet het woord dat we veel horen, en toch … is er ook altijd weer reden voor hoop en optimisme.

De grootste zorg is momenteel het leven van onze gemeente. De bezetting van de kerkdiensten is noodgedwongen heel klein. Het uitnodigingssysteem is afgesteld op maximaal 30 bezoekers – maar voorheen was dat inclusief, vanaf nu (19 nov) zonder degenen die meewerken aan de dienst. We hebben dus weer een ietsje grotere kans op een uitnodiging. En voor wie toch liever thuis kijkt en luistert, de audio-en videostreaming gaat door en wordt steeds beter van kwaliteit.

Maar hoe houden we contact, hoe houden we elkaar vast? Dat is een zorg voor het pastoraat van onze twee pastores en van de gelijknamige werkgroep. Er wordt veel contact via de telefoon gezocht en ook vanaf vandaag mogen groepen van maximaal 30 personen weer bij elkaar komen. Maar toch, vooral de ouderen en zeer ouderen blijven voorzichtig met persoonlijk contact en kunnen tegelijkertijd zich afvragen ‘kom ik ooit nog in de Dominicus?’ De zorg voor elkaar strekt zich gelukkig ook uit naar de bezoekers onderling, er is veel contact via telefoon, app of zoom. Laten we dat vooral volhouden met elkaar!

Een andere zorg is de stand van onze financiën. De inkomsten via collecten voor het eigen huis en vaste bijdragen lopen gelukkig goed, maar door het instorten van de verhuur worden er veel inkomsten gederfd. De beheercommissie heeft een actie gestart om de financiële situatie te verbeteren, u leest daarover alles in de orde van dienst en de Dominicuskrant en op de website. Als u in de financiële gelegenheid bent eraan mee te doen: van harte aanbevolen!

Als gemeente gaan we door, en ook het groepenwerk is weer gestart. Intussen is er een aanstaande vacature voor een pastor, nu Juut Meijer volgend jaar november met pensioen gaat. De wervingscommissie is samengesteld en ook al van start gegaan met de voorbereidingen. Het gewenste profiel wordt opgesteld en dan kan in het voorjaar de werving beginnen.

De beleidsraad heeft per 1 januari een vacature. Daarvoor worden geen verkiezingen georganiseerd dit keer, maar er wordt actief rondgekeken naar een mogelijke kandidaat. Degene die wordt gevonden, gaat deelnemen aan de beleidsraad, en na drie maanden wordt dan van weerskanten bekeken of het naar wens gaat en het nieuwe lid benoemd kan worden. Dit is voorlopig een eenmalige procedure, er is overleg over een andere vorm van het zoeken naar nieuwe leden nu de kandidatuur voor de beleidsraad de laatste jaren om het zacht te zeggen ‘niet storm liep’. In het najaarsoverleg, het overleg van werkgroepen dat tweemaal per jaar plaatsvindt, is hier al een advies over gegeven.

In dat najaarsoverleg werd ook het concept van de herziene structuurnota van onze gemeente besproken. Naast lof voor het vele werk dat door Inge Zuurendonk en anderen aan deze herziening gedaan is, waren er ook kritische punten en goede suggesties voor vervolmaking. De beleidsraad bekijkt hoe we hiermee verder gaan.

Zo werken we door, niet zorgeloos, helaas kunnen we hier Bert Schierbeek niet volgen. Maar toch, zegt Jezus niet ‘wees in geen ding bezorgd ….’? Misschien een heel mooie oefening in vertrouwen voor de adventstijd. Een oefening die ruimte kan scheppen. Een ruimte die, zoals Janneke Stegeman het op zondag 15 november zo mooi zei in haar overweging, vertaald kan worden als ‘God is ruimte en God maakt ruimte’.

Daar kunnen we het vast wel mee doen op onze weg naar Kerst!
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen