foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad – 29/5/2020

Tijdens de koffiezoom op zondag 24 mei kwam in ons groepje de vraag ter sprake ‘wanneer zullen we elkaar weer eens in het echt kunnen zien in de Dominicus?’ Mijn groepje was vast niet het enige waarin deze verzuchting werd geslaakt.

In de vergadering van de beleidsraad op 18 mei spraken we over de mogelijkheden van het hervatten van de kerkdiensten. De overheid geeft aan dat er vanaf 1 juni samenkomsten met 30 personen mogen zijn wat vanaf 1 juli uitgebreid mag worden tot 100 mensen. Het wordt dus een tijd van plannen maken. Maar hoe gaan we dat doen, wanneer je ook steeds hoort ‘voorzichtig’ en ‘nog niet’. 

Er is een werkgroep samengesteld uit leden van de beheercommissie, de beleidsraad en het pastoraal team, met daarbij onze secretaris Frederik Lobbrecht en coördinator verhuur Jan Pieter de Jong.

Deze werkgroep houdt zich bezig met vragen als: wanneer kunnen we veilig starten met een groepje bezoekers, wanneer en hoe voorzichtig uitbreiden, waar zijn we in september?

Tegelijk wordt gekeken naar de mogelijkheid van videostreaming. Tot nu toe werken we alleen met geluid door middel van audiostreaming. Uit de gemeente horen we hoe fijn het is om zo samen verbonden te zijn in de viering. Maar nog mooier zou het zijn als er ook iets te zien is. Dat vereist een andere aanpak, met een paar camera’s die bediend worden door experts die ook zorgen voor een afwisselend beeld. Bekeken wordt ook hoe duur dit wordt, de financiën zijn in deze coronatijd een hoofdstuk apart.

Een andere vraag is of er gezongen mag worden en door wie? Het bericht over die – achteraf – rampzalige Johannespassion in het Concertgebouw onder leiding van onze oud-dirigent Paul Valk bevat een duidelijke waarschuwing over de verspreiding van het virus uit zingende kelen!

De musici zullen met het koorbestuur en de koorleden uitzoeken wat de meest veilige manier is om met de gemeente tot zingen te komen.  Dat zou kunnen betekenen dat er in plaats van zingen andere manieren gezocht moeten worden om toch betrokken te zijn bij de muziek en zang die in onze liturgie een onmisbare plaats innemen.

En ja, er is nog een heel belangrijke vraag die ons allen aangaat: als we met 30 tot na verloop van tijd 100 mensen in de kerk mogen zijn, wie zijn die uitverkorenen dan? Er zal een systeem voor selectie moeten komen, waarin rechtvaardigheid een centraal gegeven is. Want we willen allemaal graag weer een ‘echte’ viering in de kerk beleven!

Er is ook gesproken over het openstellen van kerk en pastorie voor gespreksgroepen, de taallesgroepen en zo meer. Hiervoor zijn regels nodig voor het maximale aantal mensen dat een vergaderruimte mag gebruiken, voor het opruimen en ook schoonmaken van de ruimten en toiletten na ieder gebruik. Frederik en Jan Pieter maken hiervoor een basisprotocol dat per groep aangepast kan worden. Het ziet er dus naar uit dat met name doorgaande groepen, zoals de taallessen en de ontmoetings- en meditatiegroepen binnenkort weer bij elkaar kunnen komen.

En dan als laatste maar zeker niet als minste: de zomeropenstelling zal dit jaar een nieuwe betekenis krijgen. In juli en augustus willen we de kerk op zondagmiddag weer openstellen voor mensen die even willen binnenlopen, een kaars branden of een poosje rustig zitten.

Tijdens de zomeropenstelling lopen er behalve verbaasde buurtgenoten – “Ik woon hier om de hoek maar wist niet dat hier een kerk was!” – ook altijd veel toeristen binnen. Dit jaar zal dat laatste wellicht minder zijn. Maar misschien kan de zomeropenstelling een functie hebben voor ons, bezoekers van de vieringen? Het is een mooie kans om weer eens in de kerk te zijn, af te spreken met bekenden, een praatje te maken met mede Dominicusgangers. Natuurlijk met inachtneming van de regels van de 1,5 meter-maatschappij.

Het betekent dat er vrijwilligers nodig zijn. Maar dat wordt vast geen probleem want wat is na deze tijd van onthouding fijner dan mensen te ontvangen en zelf ook te genieten van onze mooie en dierbare kerk!
U hoort en jullie horen binnenkort meer over deze plannen en de ontwikkeling daarvan.

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen