foto-links

raamdom-gr

Bericht van de beleidsraad – oktober 2021

Na de zomer is de beleidsraad met frisse energie begonnen aan een nieuw seizoen. We komen weer live samen in de grote zaal van de pastorie en dat doet goed! Dan merk je toch hoe fijn het is om elkaar gewoon in de ogen te kunnen kijken, af en toe lekker te lachen, samen koffie te drinken – wat een verschil met online. We moesten ook meteen weer flink aan de bak want er waren en zijn diverse activiteiten aanstaande. In de eerste plaats de gemeentemiddag, op 19 september. Wat een opkomst! Meer dan 100 mensen kwamen erop af, meer dan ooit tevoren. En wat was het een mooie middag, met het interview met Eva en Juut, de Dominicus Pubquiz, het praten over stellingen en tot slot heerlijk zingen met Tijmen en Maarten van het Pop Up Choir. Coen Glaser hield als presentator flink de vaart erin. Er was een livestream voor de thuisblijvers en achter de schermen zorgde Ankie Knijnenburg voor een afwisselend programma via zoom. We hopen dat iedereen die erbij was, live of online, zich gesterkt voelt voor het nieuwe seizoen, want daar was de middag voor bedoeld.

De gemeentedag maakte wel iets duidelijk: het blijkt vrijwel onmogelijk te zijn om bij zo’n levendige activiteit met zoveel mensen de 1,5 m afstand te bewaren. Naar aanleiding van de persconferentie kwam de Coronawerkgroep bij elkaar om het beleid voor de komende tijd uit te vogelen. De voorstellen die de Coronawerkgroep doet, worden altijd ook aan de Beleidsraad voorgelegd voor akkoord. We hebben gekozen voor verruiming, maar houden een deel van de kerk in de 1,5 m-stand. Als deze krant verschijnt zijn we al bezig met de uitvoering. Hopelijk lukt het ons om zoveel mogelijk bezoekers veiligheid te bieden in de vieringen en de andere activiteiten in kerk en pastorie. We steken allemaal weer anders in elkaar en zoveel bezoekers, zoveel meningen en gevoelens. Dit proberen we zo goed mogelijk te respecteren. Als je kijkt hoe het tot nu toe is gegaan, mogen we erop vertrouwen dat we ook deze tijd wel weer goed door zullen komen, door elkaar in alle opzichten een beetje ruimte te geven. Daar zijn we gelukkig best goed in.

We gaan een nieuwe tijd in, met de komst van Arjan Broers en het vertrek van Juut Meijer. We hopen dat Juut het stokje met plezier en vertrouwen kan overdragen aan Arjan en Eva. Maar dat we Juut zullen missen, en hoe, staat buiten kijf! Haar afscheid is op 14 november tijdens en na de viering. De Werkgroep Pastoraat en de Beleleidsraad zijn met de voorbereidingen bezig en zullen daar natuurlijk veel andere partijen bij betrekken, ook en vooral alle Dominicusbezoekers. Maar eerst  hebben we op 9 oktober het symposium: Eigenlijk geloof ik niets – maar wat dan wel? Over vragen waar Juut zich in haar werkzame leven intensief mee heeft beziggehouden: hoe gaan we om met de atheïst in onszelf, hoe geven we nieuwe woorden aan het oude verhaal en hoe geloven nieuwe generaties? Ook voor de voorbereiding hiervan werken Werkgroep Pastoraat en Beleidsraad nauw samen.
Arjan Broers heten we welkom in de feestelijke viering van 17 oktober waar hij de zegen zal ontvangen over zijn werk als nieuwe pastor van de Dominicus. We hopen daar met velen bij te kunnen zijn!

Natuurlijk spelen er ook vragen die ingegeven worden door de actualiteit. Hoe komen we als Dominicusgemeente uit de coronatijd? Wat zijn onze wensen voor en is onze visie op de toekomst en welk beleid past daarbij? Dat zijn vragen waar de Beleidsraad zich de komende tijd over gaat buigen. Want daar zijn we voor. Op de gemeentedag is hier in de gespreksgroepen al even kort over gesproken. Diverse deelnemers lieten weten dat het naar meer smaakt. We gaan kijken hoe we dat kunnen faciliteren. De uitkomsten uit de groepen nemen we mee in ons gesprek over een visie voor de korte en lange termijn. Gelukkig staan we er niet alleen voor. De Dominicus zijn we met elkaar! We wensen ons allen wijsheid toe en een heel goed, nieuw seizoen!

De Beleidsraad,
Bianca Beens, Ellen van de Geer, Anna Hoekstra, Ankie Knijnenburg, Geert-Jan Meijerhof, Jan van der Meulen, Mirjam Nieboer

PS: Heb je tips, vragen, aandachtspunten voor de Beleidsraad? Mail ze aan: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl