foto-links

raamdom-gr

Bericht van de beleidsraad – maart 2022

Zoals in ons vorige bericht al stond gaan we na het vertrek van Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof uit de BR verder met vijf leden en één aspirant-lid. We zullen de betrokkenheid en inzet van Mirjam en Geert-Jan zeker gaan missen. Anderen zullen het stokje overnemen, zoals ondergetekende als het gaat om de berichtgeving vanuit de BR in deze krant.

Ik denk dat velen van ons blij zijn dat we net als in de rest van de samenleving weer bijna alles gewoon kunnen doen zonder de restricties waar corona ons toe dwong twee jaar lang. Misschien voelt het hier en daar nog een beetje onwennig en zal menigeen nog voorzichtig willen blijven, maar het is fijn om zonder aanmelding weer naar de kerk te kunnen komen. De BR wil de coronawerkgroep die ons in de afgelopen twee jaar door de woelige coronawateren heeft geloodst heel hartelijke danken voor haar zorgvuldige en weloverwogen besluiten die we als BR steeds hebben kunnen steunen. Ook binnen onze gemeenschap leefden en leven verschillen van inzicht en van gevoelens als het om corona gaat. Daar kregen we mondelinge of via mails of brieven ook inzicht in. De Coronawerkgroep en de BR hebben geprobeerd daar zo veel mogelijk ook recht aan te doen. En we hopen dat we daarin zijn geslaagd.

We hebben inmiddels ook een nieuwe personeelsfunctionaris in de persoon van Coen Glaser. Hij volgt Paul Kruijswijk op die jarenlang deze functie voortreffelijk heeft vervuld, waarvoor onze grote waardering.
Aan de vernieuwing van de website wordt op dit moment hard gewerkt. We willen een meer toegankelijke en heldere stijl, waar niet alleen woord, maar ook beeld en geluid de Dominicus gemeente representeren en waarmee we mensen willen bereiken en verbinden. De vernieuwing van de website is onderdeel van een breder project over communicatie.

Ook op stapel staat een heroverweging van de plaats en rol van het z.g. halfjaarlijks overleg. Sinds de Dominicus een onafhankelijke koers is gaan varen los van het bisdom is er twee keer per jaar een overleg met mensen van buiten de Dominicus, die ons feedback geven op wat wij doen en wie wij zijn. Het zijn loyale buitenstaanders die ieder vanuit hun eigen deskundigheid ons kritisch volgen. Het LT is steeds de samenroeper van dit overleg. Omdat er nu twee mensen uit dit overleg gaan stoppen en ook anderen er al erg lang deel van uitmaken leek het de BR en het LT een goed moment om nog eens opnieuw na te denken over het doel en de zin van dit halfjaarlijks overleg. Gaan we door op de huidige voet of gaan we het anders doen? Welke feedback willen wij krijgen en van wie? Daar gaan we binnenkort een keer voor zitten als LT en BR.

Het is wat wonderlijk om dit bericht uit de BR te schrijven met de onrust van de oorlog in de Oekraïne in het achterhoofd en de recente informatie over de nog grotere ernst van de klimaatcrisis waarin we ons bevinden. Maar geloofsgemeenschappen ook de onze leven toch van de hoop die we ons ook vandaag niet moeten laten ontnemen. Ik denk dan aan het lied “God weet komt het goed” Dat lied eindigt met “God weet het komt goed”. Laten we dat geloof blijven uitzingen.
Jan van der Meulen