foto-links

raamdom-gr

Bericht van de Beleidsraad – januari 2022

We zijn als Beleidsraad het jaar goed begonnen, vinden we zelf: met een ‘hei-middag’. Die was niet op de hei, maar in de grote zaal van de pastorie, dat kon net weer live. Centraal stond de vraag die Wim Kan in zijn onvolprezen oudejaarsconferences stelde: ‘Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?’ De ouderen onder ons horen het hem zingen, met op de achtergrond het publiek dat zachtjes meezingt. Ook wij als BR horen op dit soort middagen de bezoekers van de Dominicus zachtjes meezingen. Want ja, wat we er in het nieuwe jaar van maken, dat is een vraag voor ons allemaal.

Het geluid van de Dominicusbezoekers bedenken we natuurlijk niet zelf, al proberen we dit geluid wel zo goed mogelijk op te vangen: in de zoom na de vieringen, in de wandelgangen, in gesprek met mede-bezoekers. Maar we hadden ook heel concrete input. De ingevulde flapovervellen van de praatgroepjes op de Gemeentemiddag van september 2021. En het verslag van het symposium ‘Eigenlijk geloof ik niets’ in de Dominicuskrant van november 2021. Op zowel de gemeentemiddag als het symposium klonken allerlei geluiden van bezoekers, waar we als BR-leden natuurlijk zelf ook bij horen. Kijk je naar de genoemde bronnen, dan zie je: de positiviteit over de Dominicus, de hoop op een goed vervolg en het vertrouwen in onze gemeenschap en in elkaar overheersen. Wat een mooie basis!

Maar er zijn ook onzekerheden, kritiek en vragen. De roep om noodzaak voor verjonging en vernieuwing neemt toe. De klimaatcrisis wordt steeds urgenter en vraagt om handelen, ons handelen. En wat voor schade richt corona aan in onze gemeenschap? Hoe erg is het als we een vrij lege kerk houden omdat we nog maar selectief naar de kerk gaan, omdat we er vaker voor kiezen om thuis naar de viering te kijken? Raken we elkaar dan niet kwijt? Raken we geen mensen uit het oog die ons juist heel hard nodig hebben? En hoe kunnen we er zijn voor de kinderen, de tieners, de jongeren en studenten die het in deze tijd extra moeilijke hebben? Zetten we ons nog voldoende in voor de mensen die het minder hebben, de daklozen, de vluchtelingen? En moeten we niet veel meer dan nu ook een kerk voor de buurt zijn, voor de stad? Naast al deze vragen staan tal van initiatieven die hier antwoorden op geven, zoals de hartverwarmende zorg van Dominicusbezoekers voor elkaar, kinderen en jongeren die leuke dingen organiseren, verrassende evenementen zoals QRstmis, de mooie vieringen met muziek die je raakt, de steeds beter wordende techniek die meeleven op afstand mogelijk maakt, gesprekgroepen die online doorgaan of die nu voorzichtig weer live kunnen opstarten, de taallesgroepen die al zo veel jaren gegeven worden. We geloven erin!
Kijk vooral ook nog eens naar die geweldige gezongen nieuwjaarsgroet op de tekst van Jeroen van Merwijk: www.dominicusamsterdam.nl/dominicus-nieuwjaarsgroet-2022/

En met het risico dat ik voor gek wordt versleten
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven omdat dat ik wel moet!

Op de heimiddag hebben we deze en andere vragen, twijfels en onzekerheden met elkaar gedeeld. En nee, we hebben er geen oplossingen of oplossingsrichtingen voor bedacht. Al is dat natuurlijk ergens ook, maar zeker niet alleen, onze taak. Toch was het goed, want het zet ons op scherp om het jaar te beginnen met al die vragen en twijfels. Het bepaalt ons bij de vraag: welke rol hebben we als Beleidsraad in wisselwerking met de gemeente en hoe gaan we die rol dit jaar invullen? Een ding is zeker: we gaan er enthousiast en in verbinding met Eva en Arjan, de werkvelden, de creatievelingen en actievelingen en bezoekers onze schouders onder zetten. Daar hebben we veel zin in.

In de BR-vergadering eind januari hebben we afscheid genomen van Geert-Jan Meijerhof en Mirjam Nieboer en hebben we Jan Lassche verwelkomd, die de eerstkomende drie maanden meedraait om te kijken of hij ons team wil komen versterken. We zijn ook heel blij met onze nieuwe notuliste, Jeanne Ramaekers.

Een van de dingen die we ons hebben voorgenomen is, dat we veel zichtbaarder aanwezig willen zijn, zodat iedereen die iets van ons wil weten, die iets wil vragen, die kritiek heeft en/of een goed idee, ons weet te vinden. Per mail zijn we bereikbaar via: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl.

Iedereen een heel goed 2022 gewenst enne… je hoort nog van ons!

De Beleidsraad
Bianca Beens, Ellen van de Geer, Anna Hoekstra, Ankie Knijnenburg, Jan Lassche, Jan van der Meulen