foto-links

raamdom-gr

Bericht van de beleidsraad – december 2021

De beleidsraad is in november bij elkaar geweest, dit keer weer via de oude vertrouwde zoom. Op zich jammer, het is altijd fijner om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Maar voor een vergadering met een flinke agenda is het ook een pré, omdat het medium je bij de les houdt. Je mist de grapjes tussendoor maar je bent wel op tijd klaar en dat is dan weer prettig.

Het eerste punt dat de aandacht vroeg, was een brief van de werkgroep die het jaarlijkse Open Huis met kerst organiseert. Een treurige brief want de werkgroep ziet af van het kerstevenement dit jaar. (Zie ook hier). Corona is natuurlijk de belangrijkste boosdoener die dit zo belangrijke feest in onze kerk verstoort. Maar ook als het onder deze omstandigheden wel zou kunnen, dan nog zou realisatie lastig kunnen zijn. Het is zoals met meer dingen in onze vergrijzende gemeente: menig trouwe vrijwilliger heeft zich teruggetrokken vanwege de gevorderde leeftijd. En dus dreigt er een tekort aan menskracht. Gelukkig is er wel een hele groep jongeren, van binnen en buiten de kerk, die volgend jaar vast weer staan te springen om mee te doen. De BR hoopt dan ook vurig dat volgend jaar het Open Huis mag volstromen met al die mensen die er zo graag komen en die ook dit jaar weer het feest der feesten moeten missen.

Mogelijk komt er wel een alternatief. Onze pastores zijn in gesprek met andere Amsterdamse kerken om te kijken wat er wel mogelijk is. Want het zou fijn zijn als de Dominicus en andere kerken met kerst toch hun deuren open zouden kunnen stellen, al is het maar af en toe. Daar hoort u als het lukt tegen die tijd wel meer van.

De coronamaatregelen die de Coronawerkgroep intussen weer voorstelde, werden alle geaccordeerd door de BR. En altijd met een ‘helaas, maar het moet!’ De nieuwste maatregelen zijn op 21 november ingegaan: uitnodigingen via Kerktijd, het dragen van een mondkapje, en anderhalve meter afstand houden. Inmiddels waren die maatregelen al een soort gewoonte geworden en zal het hopelijk niet al te zwaar vallen om ze weer na te leven.

Intussen nemen we afscheid van een vrijwilliger die er twaalf jaar trouwe dienst op heeft zitten als personeelsfunctionaris. Paul Kruyswijk verlengt zijn werkperiode niet en dat zou, vanwege de afspraken in de structuurnota, ook niet meer kunnen. En dus treedt hij eind dit jaar af. De BR is Paul uitermate dankbaar voor de deskundige, zorgvuldige en betrokken wijze waarop hij de personeelszaken voor onze gemeente heeft behartigd. Er is nogal wat van hem gevraagd, je kunt haast wel spreken van een dagtaak! Onze gemeente telt zes betaalde beroepskrachten: twee pastores, een dirigent en een organist/pianist, de secretaris, en de coördinator verhuur. Als daarvan iemand vertrekt en er weer een opvolger wordt aangetrokken, is de personeelsfunctionaris verantwoordelijk voor een goede procedure inclusief de zorg voor de arbeidsvoorwaarden. In die twaalf jaar waren er veel wisselingen van de wacht onder de betaalde krachten, Paul zorgde ervoor dat zowel afscheid als nieuw aantreden gepaard ging met een zorgvuldige procedure. Soms waren er lastige situaties die om de nodige prudentie maar ook om een stevige aanpak vroegen. Ook deze situaties waren bij Paul in goede handen. De BC is bezig met een procedure voor het vinden van een opvolg(st)er voor Paul.

De BR gaat in januari een dagje naar de hei en wil zich daar bezinnen op de vraag naar leiderschap en ook op de mogelijkheid van een ander organisatiemodel voor de Dominicus. Een en ander hangt met elkaar samen, want het huidige organogram in de structuurnota geeft een hiërarchische structuur weer, die in onze gemeente niet zo past. Het idee is om te kijken of een circulair model, waarin de werkgroepen een andere samenhang vertonen, beter bij de Dominicus als gemeente aansluit. Genoeg stof voor overdenking dus, op deze ‘heidag’.

Het ziet ernaar uit dat de BR dit keer verkiezingen zal kunnen houden. Er zijn verschillende gegadigden voor de twee leegkomende stoelen, dat is in de laatste jaren niet voorgekomen en stemt dus tot vreugde. Hopelijk kunnen die verkiezingen vroeg in het nieuwe jaar plaatsvinden.

De BR is nog op zoek naar een notulist. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat dit nu eens een gemakkelijk baantje is: eenmaal per maand een vergadering waar je bij zit en noteert wat er zoal bediscussieerd en besloten wordt. Dan volgt het schrijven van een concept-verslag, dat stuur je naar de secretaris van de BR en klaar ben je voor de hele maand! Een bijkomend voordeel is dat je precies weet wat er allemaal gaande is in de gemeente zonder dat je je belast hoeft te voelen met allerlei lopende zaken en activiteiten.

En zo is dit mijn laatste ‘Bijdrage uit de Beleidsraad’ voor de Dominicuskrant en de website. Ik heb het maandelijkse bericht met veel plezier geschreven, het was fijn om u op de hoogte te kunnen houden van wat er zoal in de BR omgaat.

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen