foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad – april 2020

De coronacrisis is in deze vorm (dd 2/4/2020) alweer bijna een 3 weken aan de gang. Elkaar niet zien in de kerk, elkaar ontwijken op straat en in de winkels. Het voelt niet erg bijbels aan om ontmoetingen te vermijden, maar de bedoeling om elkaar juist te ontzien is dat natuurlijk wel.

De beleidsraad is een nieuwe fase van zijn bestaan ingegaan door digitaal te vergaderen. We doen dat via een programma dat ‘Zoom’ heet, het doet mij denken aan een gezellig gonzende bij op zoek naar stuifmeel. Je ziet en hoort elkaar via het scherm en dat werkt prima, en het gaat ook heel efficiënt want overbodige praatjes zijn er niet. Wel een beetje ongezellig trouwens.

Vorige week woensdag kwamen we zo bij elkaar. Een belangrijk punt dat bovenaan de agenda stond was het vieren van de liturgie zonder kerkgangers. Er waren strengere regels in de maak voor het aantal mensen dat maximaal aanwezig mocht zijn, maar inmiddels versoepelde de overheid die weer voor de kerkdiensten. Maximaal 30 mensen mogen er nu zijn, wij hebben dat toch strikter geïnterpreteerd. Dat heeft te maken met allerlei geluiden uit de gemeente waarin vooral aangedrongen wordt op het beschermen van elkaar.

Afgelopen zondag werd een dienst uitgezonden als podcast en dat zal komende zondag ook het geval zijn. Intussen beraden we ons op de vieringen en met name de invulling van de muziek op de zondagen daarna. We hopen zo dicht mogelijk bij de ‘echte’ Dominicusvieringen te kunnen blijven, ook in deze omstandigheden, maar zullen dat de komende tijd doen zonder een koor. We hopen natuurlijk op uw en jouw begrip voor deze regeling. Trouwens, er is een mogelijkheid dat we binnenkort niet alleen via audiokanalen kunnen streamen maar ook via video. We kijken nu of hier in de eerste plaats bij het LT maar natuurlijk vooral ook bij onze digitale bezoekers behoefte aan is.

Verder een bericht over de benoeming van twee BR-leden. Anna Hoekstra en Bianca Beens hadden zich gemeld als kandidaat-lid en hebben na drie maanden aangegeven graag te willen blijven. En dat wil de zittende BR ook, we zijn blij met deze versterking. Een en ander maakt dat de aandachtsvelden gedeeltelijk herverdeeld zijn:

Jan van der Meulen – diaconaat
Joanne Kruijswijk Jansen – pastoraal team
Bianca Beens – werkgroep pastoraat
Ellen de Geer – Liturgie
Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof – beheer
Anna Hoekstra – externe contacten
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de zittende leden: Jan als voorzitter, Joanne vanwege het secretariaat en Mirjam als lid.

De gegevens voor telefonisch en mailcontact zijn te vinden op de website onder de knop ‘wij zijn’.

Tenslotte willen we graag iedereen die in deze wonderlijke tijd zo bezig is voor en met en in de Dominicus hartelijk danken voor alle inspanningen. Achter de schermen gebeurt heel veel in de overlegsfeer. En de resultaten daarvan worden concreet merkbaar b.v. via de website met podcasts van onze pastores, en op de zondagen waarop we samen hoe dan ook de liturgie vieren, brood en wijn delen en de lofzang gaande houden!

Laten we zo verbonden blijven en elkaar behoeden en doen leven.
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen