foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad – april 2021

De viering van zondag 21 maart begon met het lied ‘Altijd aanwezige’ van Simone Huisman. Daarin wordt gezongen van een ‘ruimte van liefde’ die we binnen kunnen gaan. In haar welkom nodigde Janneke Stegeman ons uit in die ruimte die altijd aanwezig is, ook als wij er niet zijn. Een mooi beeld om ons aan vast te houden in deze tijd, waarin we niet live in de Dominicus aanwezig kunnen zijn.

Velen van ons hebben daar moeite mee, enerzijds omdat er iets niet kan wat we zo graag willen en anderzijds omdat ook velen van ons niet durven vanwege hun leeftijd of kwetsbaarheid op andere gronden. De beleidsraad heeft in de vergadering van 22 maart over deze gevoelens gesproken. Er is begrip voor degenen die de maatregelen die de coronawerkgroep aangeeft veel te streng vinden. Maar de beleidsraad, die de voorstellen van de werkgroep altijd bespreekt en daarna vaststelt, is ervan overtuigd dat er op goede gronden en vanuit deskundigheid coronabeleid wordt gemaakt. We moeten ermee leven en dat valt lang niet altijd mee.

Misschien zijn er nog onbenutte of nieuwe mogelijkheden om elkaar in die ruimte van liefde te kunnen ontmoeten? De beleidsraad zal in overleg met het liturgisch team kijken naar middelen om digitaal met elkaar te kunnen zingen tijdens de zondagse vieringen. En reeds bestaande bronnen van inspiratie voor het dagelijks leven worden genoemd en nog eens onder de aandacht gebracht, b.v. de dagelijkse gesprekken in ‘onder de luifel’ en de vastenkalender met inspirerende teksten en beelden.

Gelukkig komt er veel positieve respons uit de gemeente op activiteiten die door het pastoraal team en de werkgroep pastoraat zijn opgezet en waar veel belangstelling voor is. Er zijn nu al heel wat bezoekers met een andere bezoeker ‘gematcht’ om samen te wandelen of koffie te drinken, of ze schrijven elkaar brieven. Ook kijken mensen samen naar de vieringen en zingen daarbij samen mee. Het gemeenteleven bloeit als het ware achter de schermen, maar bloeien doet het! En zo houden we elkaar vast in deze lastige tijd.

En voor iedereen die graag in de Dominicus komt is er op zondag 13 juni een gemeentemiddag/gemeenschapsmiddag die de beleidsraad organiseert. Of dat live of digitaal wordt is nog een vraag, laten we hopen dat het live kan zijn. Maar hoe het ook gebeurt, het doel zal vooral ontmoeting zijn. Een brainstorm over mogelijke thema’s leverde al diverse ideeën op, waarover later meer informatie komt. In de volgende vergadering zal een meer uitgewerkt voorstel ingebracht worden en dan weten we hopelijk ook meer over de coronaregels van de toekomst. Voor nu is het adagium in goed Nederlands ‘save the date’!

Intussen wordt er ook nagedacht over het vertrek van Juut Meijer, die in november afscheid neemt van de Dominicus omdat ze met pensioen gaat. Voor de voorbereiding van een mooi afscheid is een werkgroepje samengesteld dat in overleg met Juut hierover zal nadenken.

De wervingscommissie voor een opvolgster of opvolger is bezig met de procedure van de selectieprocedure, de publicatie van de vacature in de komende maand is de eerste stap hierin. De informatie over dit gebeuren moet vooralsnog beperkt blijven zoals u zult begrijpen, sollicitanten hebben recht op vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Nu leven we toe naar de stille week en pasen. Die week zal ook nu extra stil zijn omdat alles net als vorig jaar digitaal moet gebeuren. Maar ook zo worden de rituelen die bij deze vieringen horen voltrokken op de bekende zorgvuldige wijze. En heel mooi, er is sprake van een doop in de paasnacht.

Laten we allemaal blijven dromen over straks, als alles weer normaal is en we samen kunnen komen als gemeente in onze geliefde Dominicus. Onze ruimte van liefde die altijd uitnodigt om binnen te gaan, die er altijd is, ook als wij er niet zijn!

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen