foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de beleidsraad

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud als u dit leest. Een nieuwjaarswens van de Beleidsraad voor u en jullie allen, bezoekers van de Dominicus, is dus wel oudbakken, een overjarige oliebol als het ware.

Maar toch  willen we u graag al het goede wensen voor dit jaar. Voor ieder die in 2018 de diensten bezoekt. Voor alle vrijwilligers die samen de Dominicusgemeente en kerk administratief, huishoudelijk en geestelijk verzorgen. En voor alle professionals die ons wekelijks verwennen met mooie vieringen en ons pastorale bezoeken bieden als we dit van node hebben.

Mogen wij met z’n allen een mooi, inspirerend en goed jaar hebben, in openheid naar de buitenwereld en de binnenwereld.

Als BR zijn we het jaar goed begonnen met drie nieuwe leden: Geert-Jan Meijerhof, Jan van der Meulen en Mirjam Nieboer vullen de vrijgekomen plaatsen in, zodat de BR weer op sterkte is. De blijvers zijn Jan Bade, Marjanne Tamminga en Joanne Kruijswijk Jansen.  De gegevens van de BR-leden vindt u HIER op de website.

Aan de eerste vergadering ging een gezamenlijke maaltijd in de pastorie vooraf, ieder bracht iets te eten of te drinken mee en zo maakten we op de oudchristelijke manier kennis met elkaar.

In die vergadering zijn de taken en de aandachtsvelden besproken en verdeeld. Die verdeling ziet er zo uit:

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Jan Bade, voorzitter, Joanne, secretaris, en Geert-Jan, derde lid. Dit bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de vergaderingen voor.

De aandachtsvelden zijn als volgt verdeeld:

– liturgie: Marjanne en Jan Bade

– beheer: Mirjam en Geert-Jan

– diaconaat: Jan van der Meulen

– pastoraat: Joanne

– interne communicatie: Joanne

– externe betrekkingen: Jan van der Meulen en Marjanne

In een korte terugblik willen we enkele mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen memoreren:

– na twee prachtige en goed bezochte kerstavondviering volgde een geslaagd Open Huis op eerste kerstdag. Er kwamen ongeveer 1500 bezoekers waarvan 750 deelnemers aan het driegangendiner. En dit alles dankzij een groot aantal vrijwilligers, die de kerk feestelijk versierden, het hele Open Huis voor en achter de schermen vorm en inhoud gaven en degenen die voor het opruimen en schoonmaken zorgden na de kerst. Van de vrijwilligers noemen we hier speciaal Danny van Ommen en Lina van Steenis. Danny was voor het eerst algemeen coördinator, samen met Lina die dit voor het tweede jaar op zich nam. Het bleek een geslaagd duo!

– de Dominicus wordt ‘groene kerk’, dankzij een initiatief van de werkgroep Dominicus Duurzaam. Dit houdt in dat ons kerkgebouw wordt aangemeld als deelnemer bij de Stichting Groene Kerken. Die deelname wordt zichtbaar door een schildje dat bij de entreedeur in de Korsjespoortsteeg zal worden aangebracht. Daar mogen we toch trots op zijn, ondanks dat ons gebouw niet optimaal vergroend kan worden.

– verder is de BR verheugd met het aspirant-lidmaatschap van het Liturgisch Team van de ons al bekende Marcel Elsenaar en van de theoloog van het jaar 2017, Janneke Stegeman.

De procedure voor het werven van een pastor is in vergevorderd stadium en het ziet er hoopvol uit. Mogelijk weet u al meer als u deze krant leest, en zo niet, dan zult u er spoedig van horen.  Voor de sollicitatiecommissie bleek het geen sinecure te zijn om een pastor te vinden die èn past in het profiel van de Dominicus èn akkoord gaat met de werkwijze in onze kerk en de beschikbare arbeidsvoorwaarden. Maar zoals het er nu – 23 januari – uitziet gaat zal de procedure succesvol afgerond worden.

In de komende tijd wordt er door BR en Beheercommissie gekeken naar de mogelijke opvolging van Emile. Zijn takenpakket is enorm uitgebreid over diverse terreinen, zoals de zondagse kerkdiensten, overige diensten, de verhuur van het gebouw en de administratieve werkzaamheden. Bij zo’n functie komt het ook aan op heel veel klussen en klusjes. En natuurlijk ook op het grote aantal contacten met uiteenlopende personen en organisaties dat deze functie vereist. Het opstellen van een profiel ten behoeve van de werving zal de eerste stap in deze procedure zijn.

Tenslotte vieren we op 18 februari de presentatie van de nieuwe CD van Thom Jansen, ‘volgespeeld’ – en dit vast met de van hem bekende virtuositeit – met pianomuziek. Na de viering bent u op deze zondag allen uitgenodigd om bij de presentatie te zijn en de kans te hebben, als eersten, om de nieuwe CD aan te schaffen. Thom feliciteren we alvast met zijn 65ste verjaardag in dezelfde maand.  Meer informatie over deze feestelijke bijeenkomst vindt u HIER

De vergaderingen van de Beleidsraad zijn openbaar. Meer informatie daarover vindt u HIER

Met een hartelijke groet voor u allen, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen