foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de beleidsraad – november 2021

Het zijn drukke maanden geweest in onze Dominicus, met een paar goed bezochte bijeenkomsten door de week, en gelukkig de laatste tijd ook weer in de kerkdiensten.

In september werd er voor het eerst weer een vrouwendag – wel in plaats van een weekend, maar toch – georganiseerd. De gemeentemiddag op zondag 19 september was een feestelijk begin van een nieuw kerkelijk jaar waarin corona hopelijk een minder grote rol speelt. Op 9 oktober was er, als opmaat voor het afscheid van onze pastor Juut Meijer, het symposium ‘Eigenlijk geloof ik niets, maar wat dan wel?’ Het thema gaat Juut na aan het hart. De bijdragen van jong en oud hebben ons weer verder gebracht in het nadenken hierover (nog na te kijken: hier de ochtend en hier de middag). En tenslotte vierden we op zondag 17 oktober de komst van onze nieuwe pastor Arjan Broers in een mooie viering.

Het was in alle opzichten een hernieuwde kennismaking, elkaar weer zien, met elkaar zingen, steeds meer uit volle borst, de vieringen live meemaken voor velen, terwijl de streaming ook de mensen thuis betrok bij de viering. Die streaming is een blijvertje, ook zonder coronabeperkingen. Het blijkt dat mensen verder weg in het land er veel genoegen aan beleven. Hulde aan het team – camera- en geluidsmensen – dat dit mogelijk maakt!

In de vergadering van de beleidsraad van 25 oktober memoreerde voorzitter Jan van der Meulen al deze heuglijke gebeurtenissen, met heel veel dank aan allen die meewerkten aan één of meer bijeenkomsten. Het vrijwilligerswerk bloeit alweer aan alle kanten en dat is te merken.

Waar ook complimenten op hun plaats zijn, is bij de groep die het jaarlijkse Open Huis met kerstmis coördineert. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan vanwege de lockdown. Dit jaar dreigt dat weer te gebeuren, de coronacijfers stemmen niet tot vreugde. Maar de creatieve groep is niet voor één gat te vangen en maakte toch een plan voor een alternatief Open Huis, zij het in een afgeslankte vorm. U hoort daar binnenkort meer over. Belangrijk blijft wel de kanttekening dat er een kans is dat corona toch weer roet in het eten gooit.

Het naderend afscheid van Juut heeft natuurlijk ons aller aandacht. Een werkgroep bereidt de viering van 14 november voor. En ondertussen zijn Arjan en Eva samen aan de slag gegaan om hun samenwerking vorm te geven.

Eind van dit jaar zijn drie leden van de BR aftredend. Een van hen, Jan van der Meulen, tekent graag nog een paar jaar bij, de andere twee, Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof, zullen hun functie neerleggen zodra er opvolgers zijn gevonden.

Binnenkort zal een oproep in de orde van dienst verschijnen om nieuwe leden te werven. Als er voldoende kandidaten zijn, volgen er aan het begin van het nieuwe jaar verkiezingen. Is het BR-lidmaatschap iets voor u: in een leuk, enthousiast team werken aan het reilen en zeilen van deze mooie gemeente en in nauwe samenwerking met de andere groepen het beleid voor de toekomst uitstippelen? Wilt u meer weten, spreek dan een van ons eens aan na de viering of stuur een mail naar: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl Trouwens: ook ondergetekende, de notulist, vertrekt. Wie zin heeft in deze praktische en dankbare klus, melde zich!

Aan alles is te merken hoe blij we zijn met onze kerk en om als gemeente samen te komen, ’s zondags en door de week. Hoe belangrijk het is om dat, wat ‘zomaar een dak boven wat hoofden’ heet, te koesteren en samen in stand te houden. Dat de Geest maar mag blijven waaien over en onder dat dak!

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen